Valgret og valgbarhed

Valgret

Man har valgret og kan stemme til kommunal- og regionsvalg, hvis man

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
  • er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller har boet mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne

Valgbarhed

Alle, der har stemmeret til kommunal- og regionsvalg, kan også stille op til valgene. Man kan stille op som enkeltperson eller for et parti eller en liste.