Tøndermarskens Naturskole

Tøndermarskens Naturskole henvender sig især til skoleklasser men alle borgergrupper er velkommen. Det kan være børnehaver, voksengrupper og
ældre fra plejecentre på udflugt til Vidåslusen og Vadehavet. Man kan aftale et undervisningsforløb med Naturskolens naturvejleder.

De besøgende på naturskolen kan lære noget om Vadehavets dyreliv, stormfloder, diger, marskens kultur og planterne som vokser her.

Et typisk forløb vil være en introduktion til Vadehavet som starter på naturskolen, hvorefter vi bedre rustet, bevæger os ud i naturen, sammen med naturvejlederen.
Efter endt feltarbejde vender vi tilbage til naturskolen hvor vi kan viderebearbejde og studere de indsamlede erfaringer og genstande.

Besøget på naturskolen er gratis for Tønder Kommunes skoleklasser, børnehaver og institutioner. Kommer man fra andre kommuner, eller andre lande, skal man betale for undervisningsforløbet.

Et besøg på skolen vil typisk vare en halv dag.

Vi glæder os helt vildt til at vise jer den fantastiske Vadehavsnatur lige udenfor Naturskolens dør, og byder jer velkommen på Tøndermarskens Naturskole.