De lokalhistoriske arkiver er fyldt med gode historier og viden om deres lokalområde, og de dækker alle områder i Tønder Kommune: fx et sogn, en kommune 1970-2007, eller en ø. Arkiverne indsamler billeder, papirer, kort, lyd, film, mm., og alle kan se og bruge materialerne på arkiverne.

Arkivernes frivillige medarbejdere registrerer materialerne, og laver udstillinger, holder foredrag, arrangerer rundvisninger, og udgiver bøger og hæfter om deres områders lokale historie.

Arkivsamvirket for Gl.-Tønder Kommune er paraplyorganisation for arkiverne i Tønder Kommune.

Se også www.arkiv.dk

Samvirke for Lokalhistoriske Arkiver i Tønder Kommune