Kulturelt Forum er nedsat af Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune. Det er Kulturelt Forums formål at arbejde for at styrke og udvikle kulturlivet i bred forstand til glæde for borgere i Tønder Kommune.

Tønder Kulturuge

Tønder Kulturuge holdes hvert år i uge 40. Det er Kulturelt Forums initiativ. Her har foreningerne mulighed for at vise Tønder Kommunes kulturliv fra forskellige vinkler.

Tilmelding til kulturugen

Vedtægter for Kulturelt Forum