Kultur-, fritids- og landdistriktsområdets Grejbank

Grejbanken er oprettet for at give flere foreninger mulighed for at gennemføre arrangementer eller tiltag, hvor de her kan låne grej, der understøtter arrangementet.

Forhåbentlig kan grejbanken også føre til at der skabes netværk på tværs af foreninger i kommunen, herunder erfaringsudveksling.

Alt, der tilbydes til udlån via Grejbanken, opbevares hos den forening, der har indkøbt grejet, og ved brug er det låneforeningens opgave at hente og aflevere materialet. Låneforening og udlåneforening udfylder en låneaftale.

Hent Låneaftale,

Det udstyr der ejes af Tønder Kommune, for eksempel messeudstyr, skal afhentes på Tønder Rådhus.

Grejbanken kan kun benyttes af almennyttige foreninger i Tønder Kommune.

Sådan bruger du Grejbanken

  1. Find det, du skal bruge i grejbanken og klik på grejet.
  2. Tag kontakt til den anførte kontaktperson.
  3. Der er udfærdiget et udkast til låneaftale af forvaltningen – den låneaftale skal udfyldes, senest ved afhentning. Låneaftalen indgås mellem låneren og udlåneren
  4. Kontrakten indeholder kontaktinfo, låneperiode, retningslinjer for lån af grej, forsikring, ansvar og brug af grej. Herunder at brug af grejbanken kun kan ske, hvis foreningerne ikke tidligere har lejet sig til lignende grej hos private aktører og eller virksomheder.
  5. Foreninger, som har modtaget tilskud til grej i grejbanken, kan kun opkræve udgifter direkte forbundet med udlånet. Der må altså ikke opkræves leje.
  6. Tilskud til grej, som indgår i grejbanken, kan Landdistrikts- og Bosætningsudvalget og Folkeoplysningsudvalget yde 100% tilskud til.

Grej du kan låne i Grejbanken