For medarbejdere ved Tønder Kommune, der vender tilbage til arbejdet efter ophold udenfor landets grænser anbefales det man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det betyder

  • hvis en medarbejder vælger at tage ophold i et højrisikoland (har opholdt sig i et højrisikoland,) opfordres man kraftigt til at gå i 14 dages isolation efter hjemkomst.

Vær særlig opmærksom på, at den aktuelle liste over højrisikolande, gældende fra 31. oktober 2020, også indeholder Slesvig-Holsten, Tyskland

Udenrigsministeriet opdaterer ugentligt rejsevejledningerne for lande inden for EU/Schengen og Storbritannien på baggrund af de seneste smittetal fra Statens Serum Institut.

Karantænereglerne omhandler ikke grænsependlere, der bor/arbejder på tværs af grænsen - eller medarbejdere, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres ophold i udlandet, eksempelvis lægefaglige undersøgelser

Se rejsevejledningen på Udenrigsministeriets hjemmeside