Plejecentre og korttidscentre

Besøgsrestriktioner
Styrelsen for Patientsikkerhed har den 9. februar 2021 bedt Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune om med omgående virkning at ophæve de midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre og midlertidige ophold i kommune. Dette skyldes det lave antal af COVID-smittede i Tønder Kommune.

Det betyder, at der ikke længere er begrænsninger i forhold til, hvem der må komme på besøg hos beboerne på plejecentrene og i de midlertidige ophold.

De generelle forebyggende corona-tiltag gælder dog stadig ved besøg

 • Forsamlingsforbuddet skal overholdes.
 • Der skal holdes mindst to meters afstand.
 • Fokus på håndhygiejne før, under og efter besøg.

Sociale botilbud

Social og Indenrigsministeriet har den 4. november 2020 efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt midlertidige besøgsrestriktioner på Tønder Kommune sociale botilbud.

Besøgsrestriktionerne betyder, at beboerne må få besøg i egen bolig af 1-2 faste pårørende. Ligeledes er der mulighed for besøg i kritiske situationer og for at forældre kan besøge deres børn.

Retningslinjer som gælder for besøg på plejecentre, korttidscentre og botilbud

Det er ledelsens ansvar, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges under besøg på plejecenteret:

 • Besøgende og alle personer i deres husstand skal være uden symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 i 48 timer før besøget
 • Besøgende skal vaske eller alternativt spritte hænder før og efter besøget
 • Man skal hoste eller nyse i ærmet eller i et papirlommetørklæde og ikke ud i luften
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre kontaktpunkter og genstande på plejecenteret
 • Hvis beboer og besøgende får mad/drikke under besøget, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, for eksempel en kaffekande
 • Besøg foregår med to meters afstand mellem beboer og besøgende
 • Undgå så vidt muligt fysisk kontakt. Hvis du ikke kan undgå det, skal tiden med fysisk kontakt være så kort som muligt, og hænder sprittes af efterfølgende. 
 • Kontaktflader skal gøres rent efter besøget og ved udendørs besøg mellem besøgene, hvis I anvender fælles faciliteter.