Plejecentre og korttidscentre

Besøgsrestriktioner

Styrelsen for patientsikkerhed har den 3. november 2020 bedt Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune om med omgående virkning at udstede midlertidige besøgsrestriktioner på plejecentre og midlertidige ophold i kommunen. Dette skyldes det høje antal COVID-smittede i Tønder Kommune.

De midlertidige besøgsrestriktioner indebærer

1) at besøg på kommunale og private plejecentre mv. som udgangspunkt skal foregå på udendørs arealer, og

2) at besøg på indendørs arealer på kommunale og private plejecentre mv. ikke kan ske, med mindre

 • besøget sker i en kritisk situation, eller
 • den nærmeste pårørende besøger beboeren i beboeren bolig, eller
 • op til to udvalgte nære pårørende besøger beboeren i et indendørs besøgsrum

Det betyder i praksis, at hver beboer kan have besøg i sin bolig af en fast pårørende, som beboeren har udpeget som sin nærmeste pårørende. Det kan for eksempel være beboerens ægtefælle, samlever, barn eller barnebarn.

Derudover kan beboeren udpege en til to andre nære pårørende, som vedkommende kan få besøg af i et indendørs besøgsrum. I det indendørs besøgsrum kan der være besøg af to af de tre udvalgte pårørende ad gangen. Besøg fra andre pårørende end den nærmeste pårørende skal foregå på plejecenterets udendørs arealer.

Plejecenterledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne

Besøgsrestriktionerne omfatter ikke besøg i kritiske situationer. Med en kritisk situation forstås:

 1. Et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person.
 2. Pårørendes besøg hos en voksen person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse (for eksempel demens), at personen ikke kan forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.

Det er plejecenterlederen, der træffer beslutning om, hvorvidt der i punkt 1 er tale om en nær pårørende, og om der i punkt 2 er tale om en kognitiv funktionsnedsættelse, der giver et helt særligt behov for besøg.

Besøgsrestriktionerne omfatter ikke:

 • Personer, der kommer på plejecenteret for at levere varer- og tjenesteydelser, herunder sundhedspersoner. Dvs. frisører, træningsterapeuter, demenskoordinatorer m.m.
 • Pårørende til en tidligere beboer, der er afgået ved døden, som skal hente ejendele, der har tilhørt den afdøde.
 • Beboere på plejecentre må fortsat gerne tage på besøg og lignende uden for plejecenteret.  

Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vurdere påbuddet om besøgsrestriktioner. Påbuddet vil senest blive vurderet den 15. december 2020.

Sociale botilbud

Social og Indenrigsministeriet har den 4. november 2020 efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed udstedt midlertidige besøgsrestriktioner på Tønder Kommune sociale botilbud.

Besøgsrestriktionerne betyder, at beboerne må få besøg i egen bolig af 1-2 faste pårørende. Ligeledes er der mulighed for besøg i kritiske situationer og for at forældre kan besøge deres børn.

Retningslinjer som gælder for besøg på plejecentre, korttidscentre og botilbud

Det er ledelsens ansvar, at sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges under besøg på plejecenteret:

 • Besøgende og alle personer i deres husstand skal være uden symptomer, der kan give mistanke om COVID-19 i 48 timer før besøget
 • Besøgende skal vaske eller alternativt spritte hænder før og efter besøget
 • Man skal hoste eller nyse i ærmet eller i et papirlommetørklæde og ikke ud i luften
 • Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre kontaktpunkter og genstande på plejecenteret
 • Hvis beboer og besøgende får mad/drikke under besøget, er det vigtigt at undgå fælles kontaktpunkter, for eksempel en kaffekande
 • Besøg foregår med to meters afstand mellem beboer og besøgende
 • Fysisk kontakt skal så vidt muligt undgås. Hvis dette alligevel sker, så skal tiden med fysisk kontakt være så kort som muligt, og hænder sprittes af efterfølgende. Anvendelse af værnemidler i forbindelse med besøg beror på en ledelsesmæssig risikovurdering
 • Kontaktflader rengøres efter besøget og ved udendørs besøg mellem besøgene, hvis fælles faciliteter anvendes.