Visitation og indkaldelse af målgrupper

Det er Sundhedsstyrelsen der varetager visitationen og indkaldelse af målgrupper. Udrulning af vaccinationer forløber i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først.

Information, udvælgelse og indkaldelser udsendes af Sundhedsstyrelsen via e-Boks.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen er

 1. personer som bor i plejebolig m.v.
 2. personer på 65 år eller derover, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. personer på 85 år eller derover
 4. personale i sundheds- ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte eller som varetager en kritisk funktion
 5. udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- og plejeperson
 7. personer med alderen 80-84 år
 8. personer med alderen 75-79 år
 9. personer med alderen 65-74 år
 10. personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19
 11. personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. øvrige befolkning for eksempel segmenteret efter alder.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens kalender

Status på vaccinationsudrulningen

Tønder Kommune orienterer løbende om status på udrulningen af Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan.

Status pr. 10. februar 2021

Vaccination af sårbare borgere, der risikerer et alvorligt forløb, hvis de får COVID- 19, er påbegyndt.

Vaccination på plejecentre
Vaccination af beboere på plejecentre er færdig. Der er dog enkelte nye beboere, der mangler at blive vaccineret. Tønder Kommune samarbejder med Sygehus Sønderjylland om en vaccinationsløsning for disse borgere.

Vaccination af udvalgte borgere i hjemmeplejen
2/3 af brugerne af hjemmeplejen, som er over 65 år, og som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp fra hjemmeplejen er færdigvaccineret. Tønder Kommune samarbejder med Sygehus Sønderjylland om en vaccinationsløsning for disse borgere.

Andre borgere
Der er påbegyndt vaccination af gruppen af ”Borgere over 85 år”. I uge seks har de der er født den 1. oktober 1928 eller tidligere fået tilbudt vaccination. Det er foregået i vaccinationscenteret i Rødekro.

Det er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt, hvornår de næste inden for gruppen modtager et tilbud om vaccination. Men invitationen kommer i deres e-Boks eller fysiske postkasse (hvis man er fritaget for e-post). Herefter kan man følge anvisningerne i brevet.

Du kan læse mere om vaccinationscentre i Esbjerg, Kolding og Rødekro.

Læs mere om vaccinationscentrene.

Kørsel til vaccinationscenteret

Man står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscentret. Er det ikke muligt ved egen hjælp, eller med hjælp fra pårørende, fordi man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan man få hjælp til transport i Borgerservice.

Hvis man selv eller pårørende kan sørge for transport til vaccinationscenteret, skal man huske at bestille en tid til vaccinationen inden man møder op. Der er en vejledning om, hvordan det gøres i det brev, man modtager fra Sundhedsstyrelsen.

Øvrige spørgsmål om vaccinerne

Hvis du ikke har kunnet finde svar på alle dine spørgsmål om vacciner, så prøv at se på Sundhedsstyrelsens hjemmeside