Visitation og indkaldelse af målgrupper

Det er Sundhedsstyrelsen der varetager visitationen og indkaldelse af målgrupper. Udrulning af vaccinationer forløber i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først.

Information, udvælgelse og indkaldelser udsendes af Sundhedsstyrelsen via e-Boks.

Sundhedsstyrelsens sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulningen er

 1. personer som bor i plejebolig m.v.
 2. personer på 65 år eller derover, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. personer på 85 år eller derover
 4. personale i sundheds- ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte eller som varetager en kritisk funktion
 5. udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 samt udvalgte pårørende
 6. udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- og plejeperson
 7. personer med alderen 80-84 år
 8. personer med alderen 75-79 år
 9. personer med alderen 65-74 år
 10. personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19
 11. personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 12. øvrige befolkning for eksempel segmenteret efter alder.

Status på vaccinationsudrulningen

Tønder Kommune orienterer løbende om status på udrulningen af Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan.

Status pr. 13. januar 2021

Vaccination af sårbare borgere, der risikerer et alvorligt forløb, hvis de får COVID- 19, er påbegyndt.

Vaccination på plejecentre
Fredag den 8. januar 2021 blev beboere på Tønder Kommunes plejecentre og borgere i midlertidigt ophold på et plejecenter eller korttidscenter vaccineret.

Vaccination af udvalgte borgere i hjemmeplejen
Brugere af hjemmeplejen, som er over 65 år, og som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp fra hjemmeplejen, vil i denne uge blive kontaktet af hjemmeplejen. Det vil de, fordi det med meget kort varsel er blevet muligt, at de kan blive vaccineret lokalt i Tønder Kommune.

Det er kun denne gruppe af borgere, der kan blive vaccineret nu. Og de, der allerede har bestilt en tid i et af regionens vaccinationscentre, skal fastholde deres tid der.

Hvis man er blandt dem, der kan blive vaccineret nu, vil man blive kontaktet direkte af hjemmeplejen. Man kan ikke selv bestille tid til vaccination.

Vaccinationerne vil ske fredag i Tønder, lørdag i Løgumkloster, og søndag i Toftlund.

Andre borgere
Borgere over 85 år vil modtage et tilbud om vaccination i deres e-Boks eller fysiske postkasse (hvis man er fritaget for e-post). Disse borgere kan, når de modtager deres indkaldelse, bestille en tid til vaccination i et vaccinationscenter.

Der er blandt andet vaccinationscentre i Esbjerg, Kolding og Rødekro.
Læs mere om vaccinationscentrene.

Kørsel til vaccinationscenteret

Man står som udgangspunkt selv for transport til vaccinationscentret. Er det ikke muligt ved egen hjælp, eller med hjælp fra pårørende, fordi man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan man få hjælp til transport af kommunen.

Borgere over 65 år, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, bliver kontaktet af hjemmeplejen for at afdække behov for hjælp til kørsel til vaccinationscenteret.

Hvis man selv eller pårørende kan sørge for transport til vaccinationscenteret, skal man huske at bestille en tid til vaccinationen inden man møder op. Der er en vejledning om, hvordan dette gøres i det brev, man modtager fra Sundhedsstyrelsen.