Behov for en plejebolig

Når tiden nærmer sig, hvor der er behov for en plads på et plejecenter, er det vigtigt, at den ældre selv ønsker at flytte, så oplevelsen bliver positiv.

Når du eller et nært familie medlem ønsker at flytte på et plejecenter, skal du forinden sende et ansøgningsskema. Når ansøgningen er modtaget bliver den behandlet og vurderet af Myndighedsafdelingen.

Ved ansøgningen bliver der lagt vægt på, at der er tale om væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og om du opfylder kriterierne for ældre- eller plejeboliger.

Du kan læse kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapvenlige boliger og plejeboliger her

I Tønder Kommune er der ni plejecentre

Plejecenter Digegården
Nørrevej 4, 6280 Højer, tlf. 74 92 83 93
Find mere information om Digegården på Plejehjemsoversigten.

Plejecenter Hjørnegården
Trælborgvej 4, 6261 Bredebro, tlf. 74 92 87 00
Find mere information om Hjørnegården på Plejehjemsoversigten

Plejecenter Lindevang
Dravedved 2B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 92 87 50
Find mere information om Lindevang på Plejehjemsoversigten.

Leos Plejecenter
Leosalle 4, 6270 Tønder, tlf. 74 92 88 40
Find mere information om Leos på Plejehjemsoversigten.

Richtsens Plejecenter
Plantagevej 39, 6270 Tønder, tlf. 74 92 87 40
Find mere information om Richtsens på Plejehjemsoversigten.

Plejecenter Mosbølparken
Genvejen 25, 6780 Skærbæk, tlf. 74 92 87 60
Find mere information om Mosbølparken på Plejehjemsoversigten.

Plejecenter Toftegården
Solvej 2, 6520 Toftlund, tlf. 74 92 99 10
Find mere information om Toftegården på Plejehjemsoversigten.

Solgården
Lundbyesvej 36, Bedsted, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 92 87 20
Find mere information om Solgården på Plejehjemsoversigen

Friplejehjem Møllevangen
Møllevang 12, 6534 Agerskov, tlf. 74 31 31 00
Se Møllevangens hjemmeside

Det er muligt at komme på dagcenter på følgende plejecentre: Digegården, Hjørnegården, Lindevang, Mosbølparken, Richtsens Plejecenter og Toftegården.

Bolig i en anden kommune

Ønsker du at bo på plejehjem eller i plejebolig i en anden kommune end din bopælskommune, skal du først visiteres til optagelse på plejecenter/plejebolig i dig egen kommune.

Derefter sendes ansøgningsskemaet, sammen med refusionstilsagn fra Tønder Kommune, til den anden kommune.

Du får besked om afgørelsen, og herefter vurderer visitationen din ansøgning.

Klippekort for beboere på plejecentre - ekstra hjælp

Tønder Kommune har en klippekortsordning for alle beboere på kommunens plejecentre. Det betyder, at du kan få lidt mere hjælp til forskellige aktiviteter i din hverdag. Du er selv med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp bruges til. 

Med klippekortsordningen får du det, der svarer til en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen.

Hvis du for eksempel gerne vil have hjælp til at komme ud og handle eller tage på restaurant, kan du blive ledsaget af en medarbejder fra plejecentret. Du kan også få hjælp til at holde en sammenkomst for familie og venner eller til at tage på familiebesøg.

Du kan bruge hjælpen til enkelte, mindre aktiviteter, men du kan også ”spare op” til aktiviteter, der tager lidt længere tid. Du kan med andre ord overføre tid fra en uge til næste uge, hvis du ønsker det.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den plejeindsats, du i forvejen får. 

Betaling for deltagelse i aktiviteter

Hvis der er udgifter forbundet med de aktiviteter, du ønsker hjælp til, skal du selv betale både for dig selv og din ledsager. Det gælder for eksempel hvis du ønsker at besøge en udstilling eller lignende, hvor der skal betales entre. Eller hvis I skal køre i bus eller tog. Vær også opmærksom på, at din ledsager er på arbejde, og derfor er han eller hun omfattet af bestemmelserne i arbejdsmiljøloven.

Inden opstart vil personalet tage en snak med dig for at fortælle mere om tilbuddet, og sammen aftaler I, hvordan du vil bruge ordningen. Når du er i gang, vil du løbende få en oversigt over de anvendte klip. Så har du hele tiden overblik over, hvor meget af den ekstra tid du har brugt indtil nu.

Det kan du for eksempel få hjælp til

Her finder du forslag til, hvad du kan bruge klippekortsordningen til. Men der kan sagtens være andre muligheder. Har du selv ønsker eller forslag, kan du snakke med personalet om det.

 • Kultur
  Udstillinger, biografture, besøg på museer, svømning og lignende
 • Privatbesøg
  Familiebesøg, besøg hos venner mm.
 • Indkøb
  Køb af tøj til eget brug, fødselsdagsgaver eller bare en tur ud i byen for at kigge på butikker.
 • Nærvær
  Samvær, hjælp til at læse avisen eller en bog, høre lidt musik, samtale eller bare at være sammen.
 • Aktivitet/bevægelse
  Træne, gå en tur, nyde haven, opleve naturen eller lignende.
 • Ekstra personlig pleje
  Tid til mere personlig pleje efter eget ønske.
 • Ekstra rengøring
  Tid til ekstra rengøring efter eget ønske.

Se folder om klippekort

Kontakt

Fabriksvej 12
6270 Tønder

Telefontid

Dagligt kl. 8.00 - 9.30