Tale, Høre og Syn

Tale, Høre og Syn (THS) er afdelingen, hvor du kan søge rådgivning hvis du har syns-, høre eller kommunikationsvanskeligheder. 

I THS har vi ansat en talepædagog, to hørepædagoger og en synskonsulent. Vi dækker både børne- og voksenområdet.

Hvem kan henvende sig?

Alle der har eller er pårørende til en person med Høre, Syns- eller kommunikationsvanskeligheder. Derudover rådgiver vi omkring struktur og de hjælpemidler, der findes i den anledning.

Hvilke vanskeligheder kan det dreje sig om?

  • Nedsat syn
  • Nedsat hørelse
  • Ørelidelser som tinnitus og lydfølsomhed
  • Afasi og dysartri
  • Stemmeproblemer
  • Stammevanskeligheder personer med lidelser der påvirker kommunikationen
  • Småbørn med svære kommunikationsvanskeligheder
  • Børn og voksne med behov for struktur.

- og hjælpemidler der tildeles i forbindelse med de nævnte problemstillinger

Hvordan hjælper THS?

THS hjælper gennem rådgivning, samtaler og undervisning, ligesom vi laver udredninger med henblik på hjælpemidler på de nævnte områder.

Kontakt


Synskonsulenterne

Tale/hørekonsulenterne

Mandag 12 - 14

Mandag 8 - 9

Onsdag 9 - 11

Onsdag 8 - 9

Torsdag 9 - 11

Torsdag 8 - 10