Et forløb i Rehabklinikken bevilges for en afgrænset periode

Det kan aftales med en til fem dage om ugen, mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.30-15.00.

Der er mulighed for enten heldags- eller halvdagspladser.

Formålet med et forløb i Rehabklinikken vil oftest være at vedligeholde og genvinde dine færdigheder for eksemple efter et sygdomsforløb. Det kan være for eksempel fysisk træning, socialt samvær og almindelige hverdagsaktiviteter.

Det kan også være som en del af et efterbehandlings- og rehabiliteringsforløb i forlængelse af en indlæggelse på sygehuset eller korttidscentret.

Under forløbet

Social- og sundhedsassistenter varetager i samarbejde med sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuterne tilrettelæggelse af træning i Rehabklinikken og hjælper ved behov for støtte i forhold til hverdagsaktiviteter og mulige plejebehov.

Når du kommer til Rehabklinikken, vil du møde en ergo- eller fysioterapeut og eventuelt en sygeplejerske, og sammen sætter I mål for forløbet.

Praktiske oplysninger

  • Ønsker du transport til/fra Rehabklinik, er der egenbetaling.
  • Der kan tilkøbes forplejning. 
  • Betaling opkræves månedsvis bagud, og der tilsendes faktura.
  • Du er også velkommen til selv at sørge for transport og til at tage en madpakke med.

Du skal huske at medbringe

  • din medicin
  • hjælpemidler for eksempel rollator
  • inkontinenshjælpemidler for eksempel bleer

Desuden vil vi gerne orienteres om evt. datoer for undersøgelser på sygehuset, tid ved egen læge og lignende.

Ved afbud

Kontakt Rehabklinikken dagen før, så eventuel kørsel kan afbestilles.

Kontakt

Telefon til Rehabklinikkens personale

  • Rehabklinik Syd tlf. 74 92 80 25
  • Rehabklinik Nord, tlf. 74 92 55 53