Du kan blive visiteret til ophold på det dagcenter, hvis du har et væsentligt fysisk, psykisk eller socialt behov for at komme på dagcenter, eller hvis du ikke kan have glæde af andre tilbud for eksempel tilbud på aktivitetscentre eller hos frivillige organisationer.

Du vil som udgangspunkt blive visiteret til en til fire dage ugentlig. I tilfælde af ægtefælleaflastning kan der tilbydes op til fem dage ugentlig. Der vil ske en revurdering og revisitering af dit tilbud hvert halve år. Det vil blive vurderet om målet med tilbuddet opfyldes. Hvis målet ikke opfyldes mister du pladsen.

Her kan du se kvalitetsstandard for alment dagcenter. 

Har du brug for ophold på et af Tønder Kommunes dagcentre, skal du kontakte Visitationen, som tager stilling til dit behov og bevilliger hjælp.

Kontakt Visitationen

Dagcentre finder du på følgende adresser

Plejecenter Digegården
Nørrevej 4, 6280 Højer, tlf. 74 92 83 93

Plejecenter Hjørnegården
Trælborgvej 4, 6261 Bredebro, tlf. 74 92 87 06

Plejecenter Lindevang, Løgumkloster
Dravedved 2B, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 92 80 48

Leos Plejecenter, Tønder
Leosalle 4, 6270 Tønder, tlf. 74 92 88 40

Richtsens Plejecenter, Tønder
Plantagevej 39, 6270 Tønder, tlf. 74 92 85 86 (almen dagcenter) / 74 92 85 87 (demens dagcenter)

Plejecenter Mosbølparken, Skærbæk
Genvejen 25, 6780 Skærbæk, tlf. 74 92 85 30

Plejecenter Toftegården, Toftlund
Solvej 2, 6520 Toftlund, tlf. 74 92 98 94