Nexus Borger er den digitale adgang til dokumentationen i din elektroniske journal. Det er en service, Tønder Kommune stiller til rådighed for borgerne.

Formålet med at åbne for borgernes data er

 • at skabe gennemsigtighed for borgeren
 • at fremme dialog og kommunikation
 • at borgerne tager aktivt ansvar

Nexus Borger giver mulighed for, at du som borger eller pårørende, kan læse den aktuelle dokumentation, hvis du har en aktiv sag, og er tilknyttet en eller flere af nedenstående områder i Tønder Kommune:

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Træning
 • Sundhed
 • Hjælpemidler
 • Kropsbårne Hjælpemidler
 • Pleje og Omsorg
 • Handicap og Psykiatri
 • Unge i uddannelse og Kompetencecenter
 • Rådgivningscenter

Sådan logges på Nexus Borger i Tønder Kommune

Nexus Borger er en web-løsning. Du logger på fra din computer, tablet eller smartphone.

Log på Nexus borger

Nexus Borger indeholder følsomme personoplysninger. Derfor skal du logge ind med dit NemID.

Hvad kan jeg se i Nexus Borger

Når du er logget ind i Nexus Borger vil du blive mødt af et overbliks billede med forskellige indgange. Hvad du finder under de forskellige genveje, er selvfølgelig individuelt, og afhængigt af hvilken indsats du modtager.

Login som forælder eller pårørende

Hvis du logger ind som forælder eller pårørende, skal du have en digital fuldmagt.

Du kan ansøge om fuldmagt via borger.dk. Har du behov for hjælp til at søge NemID eller Fuldmagt, kan du få hjælp hertil i Kommunens Borgerservice.

Læs mere om Digital Fuldmagt hos borger.dk

Se hvordan du ansøger om Digital Fuldmagt via Nexus Borger