Corporate Social Responsibility (CSR)

Tønder Kommune uddeler hvert år et CSR mærke til socialt ansvarlige virksomheder. CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

Med CSR-mærket ønsker Tønder Kommune at anerkende vores lokale virksomheder, der bidrager til fremtidens arbejdskraft ved eksempelvis at ansætte borgere i småjob, stiller virksomhedspraktikker til rådighed, løfter efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

Læs mere om og søg CSR-mærket Tønder

Småjobs

Har en virksomhed mindre opgaver, der ikke bliver løst i det daglige, eller har man brug for ekstra mandskab ved spidsbelastninger, så kan småjob til borgere på offentlig forsørgelse måske være løsningen.

Småjob kan være få timers arbejde om ugen eller i en begrænset periode.

Få ordinære løntimer kan være en god start for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Det kan være med til at skabe en arbejdsidentitet samt øge troen på fast arbejde og selvforsørgelse.

Virksomhedspraktik (VP)

Virksomheder kan være med til at udvikle og støtte en ledig på kanten af arbejdsmarkedet ved at stille en længerevarende praktikplads til rådighed.

Praktikken har altid et præcist formål i forhold til udvikling af personlige eller faglige kompetencer med henblik på tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse.

Spørgsmål?

Kontakt Jobcenter Tønders Virksomhedsservice med dine spørgsmål – vi står klar til at hjælpe.

Jobcenter Tønders Virksomhedsservice

Jomfrustien 2
6270 Tønder

Mandag - onsdag

Kl. 8 - 15

Torsdag

Kl. 8 - 17

Fredag

Kl. 8 - 13