Kommunen kan afgøre, at et dyrehold må anses for at være erhvervsmæssigt, selv om størrelsesgrænserne er overholdt.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af ”Bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter".