CSR-mærket

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

Tønder Kommune uddelte mærket for første gang i 2018, hvor 5 virksomheder fik mærket. I 2019 steg antallet til 11 og i 2020 fik følgende virksomheder tildelt

 • Agerskov Ungdomsskole
 • Arkil A/S
 • Arrild Ferieby
 • Besøgslandbrug Søndergården
 • Bo Michelsen
 • Hanne Risager - Ressourcedetektiven
 • Hydro Precision Tubing
 • Kalb
 • Kjelkvist A/S
 • Motel Apartments, Tønder
 • Selvstændig Anita Roager
 • Skærbæk Fitness

Om CSR-mærke Tønder Kommune

Med CSR-mærket ønsker Tønder Kommune at anerkende lokale virksomheder, der bidrager til fremtidens arbejdskraft ved eksempelvis at ansætte borgere i småjob, stiller virksomhedspraktikker til rådighed, løfter efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

Din virksomhed vil kunne anvende mærket i jeres markedsføring, da virksomhederne i forbindelse med tildelingen, vil modtage en CSR-pakke, der bl.a. indeholder logo og diverse trykfiler, som kan anvendes i kommerciel sammenhæng.

Hvem kan blive CSR-certificeret?

Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Tønder Kommune og opfylder følgende krav.

Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste tre måneder have været ansat i/eller omfattet af en eller flere af følgende ordninger

 • Ansættelser i småjob
 • Virksomhedspraktik
 • Ansættelse med løntilskud
 • Fleksjob
 • Skånejob for førtidspensionister
 • Delvis raskmelding
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Voksenlærlinge
 • IGU (Integrations grunduddannelse)
 • EGU (Erhvervs grunduddannelse)
 • STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Herudover stilles der følgende krav
AUB-ordningens krav er opfyldt, med mindre man ikke er omfattet af ordningen.

Hvordan kan min virksomhed blive CSR-certificeret?

Hvis din virksomhed opfylder kravene, har du mulighed for at søge CSR-mærke Tønder Kommune fra januar 2021 og frem til den 31. oktober 2021. CRS mærket uddeles ved et arrangement i november 2021 og gælder for 2021-22.

Virksomhederne kan fortløbende søge om at forny ansøgningen om tildeling af mærkningen.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker mere information om CSR-mærket, så er du meget velkommen til at tage fat i Jobcenter Tønder.

Jobcenter Tønders Virksomhedsservice


Kontakt Jobcenter Tønders Virksomhedsservice med dine rekrutteringsopgaver