CSR-mærket

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

Tønder Kommune uddelte mærket for første gang i 2018, hvor fem virksomheder fik mærket. I 2019 steg antallet til 11 og i 2020 blev det til 12 virksomheder. I 2021 fik følgende virksomheder CSR-mærke:

 • Hanne Risager - Ressourcedetektiven
 • Motel Apartments, Tønder
 • Kjelkvist A/S
 • REMA 1000 Tønder
 • Arkil A/S - Vejservice
 • Hydro Precision Tubing Tønder A/S
 • VK Data
 • Kalb
 • Selvstændig Anita Roager
 • Agerskov Ungdomsskole

Om CSR-mærke Tønder Kommune

Med CSR-mærket ønsker Tønder Kommune at anerkende lokale virksomheder, der bidrager til fremtidens arbejdskraft ved eksempelvis at ansætte borgere i småjob, stiller virksomhedspraktikker til rådighed, løfter efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge og jobrotationsprojekter.

Din virksomhed vil kunne anvende mærket i jeres markedsføring, da virksomhederne i forbindelse med tildelingen, vil modtage en CSR-pakke, der bl.a. indeholder CSR-logo og diverse trykfiler, som kan anvendes i kommerciel sammenhæng. 

Hvem kan blive CSR-certificeret?

Din virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Tønder Kommune og opfylder følgende krav:

Minimum 5 % af virksomhedens ansatte skal i en periode på tre måneder have været ansat i/eller omfattet af en eller flere af følgende ordninger:

 • Ansættelser i småjob
 • Virksomhedspraktik
 • Ansættelse med løntilskud
 • Fleksjob
 • Skånejob for førtidspensionister
 • Delvis raskmelding
 • Ledige ansat i jobrotation
 • Voksenlærlinge
 • IGU (Integrations grunduddannelse)
 • EGU (Erhvervs grunduddannelse)
 • STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

Herudover stilles der følgende krav:

AUB-ordningens krav er opfyldt, med mindre man ikke er omfattet af ordningen. 

Hvordan kan min virksomhed blive CSR-certificeret?

Hvis din virksomhed opfylder kravene, har du mulighed for at søge CSR-mærke Tønder Kommune fra april 2022 og frem til den 1. november 2022. CRS mærket uddeles ved et arrangement i november 2022 og gælder for perioden 2022-2023.

Virksomhederne kan fortløbende søge om at forny ansøgningen om tildeling af mærkningen.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker mere information om CSR-mærket, så er du meget velkommen til at tage fat i Jobcenter Tønder på virksomhedsservice@toender.dk.

Der er lukket for ansøgninger for CSR-mærke 2022-2023. I starten af 2023 vil det igen være muligt, at søge om Tønder Kommunes CSR-mærke 2023-2024.

Jobcenter Tønders Virksomhedsservice

Jomfrustien 2
6270 Tønder

Mandag - onsdag

Kl. 8 - 15

Torsdag

Kl. 8 - 17

Fredag

Kl. 8 - 13