Helligåndshospitalets Stiftelse

Kan søges af:
Stiftet til fordel for værdige fattige, bosiddende i Tønder Købstad.

Stiftelsen har blandt andet til formål at yde hjælp til gennemførelse af uddannelse af begavede, energiske børn af værdigt, trængende forældre, der er bosiddende i Tønder Købstad.

Se kort for legatets geografiske afgrænsning 

Legater til uddannelsesformål omfatter alene videregående uddannelser (ikke ungdomsuddannelser) af mindst 2 års varighed.

Legatportioner beskattes hos modtageren.

Ansøgningsfrist:
Den 1. september (annonceres i Ugeavisen). Ansøgers/husstandens seneste årsopgørelse skal vedlægges. Uddeles i efteråret.

Søges i Tønder Kommunes legater herover.

Vajsenhusets legat

Kan søges af:
Legatet har blandt andet til formål at yde understøttelse eller lån til børn af værdigt trængende forældre i Tønder Købstad, dog fortrinsvis til forældre-, fader- eller moderløse børn og fortrinsvis til

  1. Hjælp til gennemførelse af højere skoleuddannelse, eventuelt til studium for begavede, energiske børn
  2. Konfirmationshjælp

Legater til uddannelsesformål omfatter alene videregående uddannelser (ikke ungdomsuddannelser) af mindst 2 års varighed.

Se kort for legatets geografisk afgrænsning

Legatportioner der uddeles til uddannelsesformål beskattes hos modtageren.

Ansøgningsfrist:
Den 1. september (annonceres i Ugeavisen). Ansøgers/husstandens seneste årsopgørelse skal vedlægges. Uddeles i efteråret.

Søges i Tønder Kommunes legater herover.