Christian Jacob Withs Mindelegat (er under afvikling og uddeles sidste gang i 2021)

Kan søges af:
Oprettet ifølge testamente. Formålet er at yde hjælp til unge mennesker i tidligere Skærbæk Kommune til videregående uddannelse.

Ansøger skal komme fra det geografiske område, der udgjorde Skærbæk Kommune før 31. december 2006, og skal påbegynde eller være startet på en videregående uddannelse (ikke ungdomsuddannelse) af mindst to års varighed.

Legatportioner beskattes hos modtageren.

Ansøgningsfrist:
Den 1. september 2021 (annonceres i Ugeavisen). Ansøgers seneste årsopgørelse skal vedlægges. Uddeles i efteråret.

Søges i Uddannelseslegater herover.

Helligåndshospitalets Stiftelse

Kan søges af:
Stiftet til fordel for værdige fattige, bosiddende i Tønder Købstad.

Stiftelsen har blandt andet til formål at yde hjælp til gennemførelse af uddannelse af begavede, energiske børn af værdigt, trængende forældre, der er bosiddende i Tønder Købstad.

Se kort for legatets geografiske afgrænsning 

Legater til uddannelsesformål omfatter alene videregående uddannelser (ikke ungdomsuddannelser) af mindst 2 års varighed.

Legatportioner beskattes hos modtageren.

Ansøgningsfrist:
Den 1. september 2021 (annonceres i Ugeavisen). Ansøgers/husstandens seneste årsopgørelse skal vedlægges. Uddeles i efteråret.

Søges i Tønder Kommunes legater herover.

Vajsenhusets legat

Kan søges af:
Legatet har blandt andet til formål at yde understøttelse eller lån til børn af værdigt trængende forældre i Tønder Købstad, dog fortrinsvis til forældre-, fader- eller moderløse børn og fortrinsvis til

  1. Hjælp til gennemførelse af højere skoleuddannelse, eventuelt til studium for begavede, energiske børn
  2. Konfirmationshjælp

Legater til uddannelsesformål omfatter alene videregående uddannelser (ikke ungdomsuddannelser) af mindst 2 års varighed.

Se kort for legatets geografisk afgrænsning

Legatportioner der uddeles til uddannelsesformål beskattes hos modtageren.

Ansøgningsfrist:
Den 1. september 2021 (annonceres i Ugeavisen). Ansøgers/husstandens seneste årsopgørelse skal vedlægges. Uddeles i efteråret.

Søges i Tønder Kommunes legater herover.