Søg fonde og legater

Tønder Kommune administrerer en del fonde og legater, som du kan søge. En forudsætning er naturligvis, at du opfylder kravene for det enkelte legat eller fond jvf. legatets fundats eller fondens vedtægt.

Du kan se hvilke krav der stilles under beskrivelserne af fondene og legaterne herunder. Nogle legater kan fortrinsvis søges af institutioner, foreninger og andre juridiske personer, der har til formål at yde gavn til fordel for en større personkreds.

Kun nogle af legaterne/fondene annonceres i Digeposten. Til nogle af legaterne skal der bruges ansøgningsskema.

Det er et krav, at du opfylder fundatsens betingelser for at komme i betragtning. Der kan ikke gives dispensation fra kriterierne.
De legater der administreres af Tønder Kommune er opdelt i følgende fire kategorier

  • Uddannelseslegater
  • Legater for økonomisk trængte privatpersoner samt institutioner, foreninger og andre juridiske personer
  • Familielegater