AsylSyd

AsylSyd har siden d. 1. august 2015 været driftsoperatør for Udlændingestyrelsen og udført driften af asylcentre beliggende i Syd og Sønderjylland. På nuværende tidspunkt driver AsylSyd to opholdscentre i henholdsvis Hviding og Løgumkloster samt et Børnecenter for uledsagede mindreårige asylansøgere i Tønder.

Driftsopgaven er udmøntet af Tønder Kommunes operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen. Den skal sikre rammen om en helhedsorienteret indsats, der giver beboere på AsylSyds indkvarteringsadresser en tryg, værdig og meningsfuld opholdstid under Udlændingestyrelsens behandling af deres asylsag.

Læs mere på AsylSyds hjemmeside