Direktion

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Forsikring

5798 0050 31420

Casper B. Hardegård

74 92 90 48

Kommunikation

5798 0050 30041

Martin Skovmand

24 76 70 61

Politik & Udvikling

5798 0050 32007

Inge T. Kristensen

74 92 97 44

Sekretariat & Jura

5798 0050 30034

Kirsten D. Nissen

74 92 90 16

Tønder Erhvervsråd

5798 0050 32182

Anna Marie Holm Madsen

74 92 93 95

Udvikling

5798 0050 32564

Tanja Nissen

74 92 90 70

Økonomi & Løn

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Løn

5798 0050 32168

Brith Bergtóra Henriksen

74 92 90 41

Regnskab & Opkrævning

5798 0050 30157

Jenni Tygesen

74 92 90 71

Fagområde - Børn & Skole

5798 0050 30140

Tanja Nissen

74 92 90 70

Fagområde - Social, Arbejdsmarked og Sundhed

5798 0050 30089

Caja Schmidt

74 92 90 66

Borgerservice, IT & Digitalisering

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Digital Service

5798 0050 30058

Kis Vemmelund Jakobsen

74 92 81 43

Befordring / Kollektiv trafik

5798 0050 31673

Melanie F. M. Rasmussen

74 92 96 46

Borgerservice

5798 0050 30119

Anette Gotthardsen

74 92 91 36

Kontanthjælp

5798 0050 30515

Lone Kjergaard

74 92 93 85

Central rengøring

5798 0050 30133

Danny Jensen / Hans Christian Kjeldsen

74 92 82 51

Intern service & kantine Tønder

5798 0050 31611

Danny Jensen / Hans Christian Kjeldsen

74 92 90 88

Kultur & Fritid

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Kultur & Fritid

5798 0050 31031

Hanne Bjerregaard Paulsen

74 92 94 00

Bibliotek

5798 0050 30478

Lillian Petersen

74 92 98 40

Schweizerhalle Tønder Kulturhus

5798 0050 32328

Michelle Løbner Andersen

74 92 98 40

Tønder Kulturskole

5798 0050 30485

Pernille Skaarup Johansen

74 92 88 52

Tønderhallerne, vandrerhjem og camping

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Café / Køkken

5798 0050 32335

Birgithe Mosh Nielsen

74 92 88 30

Danhostel Tønder / Tønder Camping

5798 0050 32069

Lone Madsen

74 92 88 30

Hallerne

5798 0050 31178

Lone Madsen

74 92 88 30

Svømmehal

5798 0050 31185

Lone Madsen

74 92 88 30

Tønder Sport- og Fritidscenter /
Administration

5798 0050 23449

Lone Madsen

74 92 88 30

Arrild Ferieby & Asyl Syd

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Arrild Ferieby Svømmehal

5798 0050 49807

Erik Jensen

74 92 83 70

Asyl Syd

5798 0050 32311

Susanne Degn Iversen

74 92 81 15

Teknik & Plan

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Ejendomme - Kun til anlægsprojekter

5798 0050 31734

Palle Kudsk

74 92 92 64

Ejendomme - Bygningsdrift

5798 0050 32496

Jytte Andersen

74 92 92 18

Ejendomme - Bygningsvedligehold

5798 0050 30218

Palle Kudsk

74 92 92 64

Ejendomme - Køb og Salg

5798 0050 32038

Guri Alm

74 92 92 98

Ejendom, Plan & Drift

5798 0050 30164

Julie Callesen Bock

74 92 92 36

Plan & Byggeri

5798 0050 30232

Hanne Sørensen

74 92 92 52

Plan & Byggeri / Trafik / Projekt

5798 0050 30188

Sonja Svendsen

74 92 97 61

Vej & Park

5798 0050 30201

Yrsa Schmidt

74 92 92 73

Vej & Park - Kun til anlægsprojekter

5798 0050 31765

Yrsa Schmidt

74 92 92 73

Miljø & Natur

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Miljø

5798 0050 30263

Tina Bork

74 92 81 64

Natur & Vandløb

5798 0050 30270

Mette Nissen

21 49 34 27

Social, Arbejdsmarked & Sundhed

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Social, Arbejdsmarked & Sundhed - fælles

5798 0050 30553

Julie Callesen Bock

74 92 92 36

Sundhed & Arbejdsmarked

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Integrationsafdelingen

5798 0050 31192

Lone R. Weile

74 92 93 31

Jobcenter

5798 0050 30508

Helene Petersen

74 92 93 73

Sundhedsafdelingen

5798 0050 30560

Julie Callesen Bock

74 92 92 36

Træningsafdelingen - Tønder Sygehus

5798 0050 31208

Julie Callesen Bock

74 92 92 36

Kompetencecenteret Pionerallé

5798 0050 31697

Karina Sølsted Schmidt

20 12 38 96

Ungdommens Uddannelsesvejledning

5798 0050 32373

Kirsten Halborg Christiansen

40 16 67 76

Voksen Socialområdet

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Myndighedsafdelingen - Voksen Socialområdet

5798 0050 30584

Ulla Abild

21 78 08 33

§85 beskæftigelser, Lærkely/Ulriksalle og administration

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

§85 Fællesområdet

5798 0050 31314

Lotte Teglskov

20 13 54 04

§85 Lobækparken

5798 0050 31352

Annette Callesen Friis

30 32 14 69

§85 Syd

5798 0050 31345

Tina Thylkjær

20 12 59 26

§85 Bargumsvej 25B

5798 0050 32472

Lotte Teglskov

20 13 54 00

Fællesadministration, Voksen Socialområdet

5798 0050 30591

Sarah Broen Lindberg

20 36 10 83

Aktivitetshuset Toftlund

5798 0050 31390

Tina Petersen

74 83 14 41

Bargumsvej Bostøtte

5798 0050 31376

Jette Anne-Grethe Jensen

24 52 53 79

Damparken Bostøtte

5798 0050 31307

Ina Branderup

61 19 14 51

Lærkely Bolig & Beskæftigelse

5798 0050 30706

Liss S. Oksen

74 92 83 73

Beskæftigelse Vongshøj

5798 0050 31017

Charlotte Strange

74 92 81 92 / 74 92 81 94

Psykiatri & Misbrug §85 tilbud

5798 0050 32014

Annette Callesen Friis

30 32 14 69

Rosenvænget Bostøtte

5798 0050 31284

Birgit Nielsen

61 19 09 29

Senhjerneskade §85 tilbud

5798 0050 32526

Annette Callesen Friis

30 32 14 69

Ulriksallé

5798 0050 30683

Liss S. Oksen

74 92 82 32

Vidåværkstedet

5798 0050 30690

Kenny Born

40 22 96 57

Botilbud

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Botilbud Rosenvænget §108

5798 0050 32502

Helle Golsche Knappe

40 27 47 59

Kastaniebo

5798 0050 30676

Maj-Brit Bjørn Nissen

73 92 83 20

Hasselvej 1A

5798 0050 31802

Marianne Styrk

29 43 24 94

Hasselvej 4

5798 0050 32441

Anette Lautrup

74 92 83 54 / 40 23 94 95

Nøddevej 1

5798 0050 31536

Marianne Styrk

29 43 24 94

Æblevej 1

5798 0050 31581

Marianne Styrk

74 92 83 57 / 29 43 24 94

Æblevej 2

5798 0050 32458

Anita Carlsen-Rausch

74 92 83 58 / 21 19 33 89

Serviceafdeling Handicap Løgumgård

5798 0050 30935

Ole Tagmose Zimmermann og Bjarne Callesen

20 34 08 79 / 24 67 44 41

Klosterparken - bodel

5798 0050 30621

Thomas Nielsen

74 92 96 01

Børn & familie

Afdelinger

EAN nummer

Navn

Tlf.

Foranstaltning, Børn & Familie

5798 0050 30430

Mette Boje Nissen

74 92 91 70

Foranstaltninger & anbringelser – Børn & Familie

5798 0050 30416

Maria Fey Larsen

74 92 95 33

Sundhedstjeneste

5798 0050 30423

Maria Fey Larsen

74 92 95 33

Pleje & Omsorg

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Pleje & Omsorg

5798 0050 31222

Birgit Nielsen

74 92 95 80

Sygeplejersker Psykiatri & Handicap

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Klosterparken - Bodel

5798 0050 30621

Thomas Nielsen

74 92 96 01

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug

5798 0050 31505

Kirsten Damgaard

74 92 88 63

Solgården

5798 0050 40224

Jytte Kirk Detlefsen

74 92 87 19

Hjemmeplejen & visitation

Afdelinger

EAN nummer

Navn

Tlf.

Administration for Hjemmeplejen & visitation

5798 0050 31987

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Distrikt - Løgumkloster

5798 0050 31925

Lone K. Hansen

74 92 89 37

Distrikt - Skærbæk

5798 0050 31901

Lone K. Hansen

74 92 89 37

Distrikt - Toftlund

5798 0050 49623

Lone K. Hansen

74 92 89 37

Distrikt Tønder Vest

5798 0050 31956

Lone K. Hansen

74 92 89 37

Distrikt Tønder Øst

5798 0050 31963

Lone K. Hansen

74 92 89 37

Hjælpemiddeldepot

5798 0050 31055

Lone K. Hansen

74 92 94 94

Kropsbårne hjælpemidler

5798 0050 30546

Ulla H. Hansen

74 92 94 59

Visitation

5798 0050 32519

Lone K. Hansen

 74 92 89 37

Sygeplejen & korttidscentre

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Administration for Sygeplejen & korttidscentre

5798 0050 31994

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Sygeplejen Øst

5798 0050 32557

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Sygeplejen Vest

5798 0050 31970

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Sygeplejen Løgumkloster

5798 0050 32533

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Sygeplejen Toftlund

5798 0050 32540

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Sygeplejen Skærbæk

5798 0050 31918

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Korttidscenter Nord

5798 0050 32113

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Korttidscenter Syd

5798 0050 32120

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Rehabteam

5798 0050 32465

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Klosterparken - Driftsudgifter

5798 0050 32359

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Plejecentre & fælleskøkken

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Administration for Plejecentre & fælleskøkken

5798 0050 32342

Sandra Maria Dahl Andreasen

74 92 89 40

Plejecenter Digegården

5798 0050 20004

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Plejecenter Hjørnegården

5798 0050 30577

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Leos Plejecenter

5798 0050 26235

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Plejecenter Lindevang

5798 0050 40149

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Plejecenter Mosbølparken

5798 0050 07401

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Plejecenter Richtsens

5798 0050 26341

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Plejecenter Toftegården

5798 0050 49609

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Fælleskøkken

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Produktionskøkken

5798 0050 31680

Kirsten H. Warming

74 92 89 41

Modtagerkøkken Klosterparken

5798 0050 31833

Kirsten Hansen Warming

74 92 89 41

Modtagerkøkken Leo's

5798 0050 26501

Kirsten Hansen Warming

74 92 89 41

Modtagerkøkken Lindevang

5798 0050 31857

Kirsten Hansen Warming

74 92 89 41

Modtagerkøkken Skærbæk

5798 0050 07500

Kirsten Hansen Warming

74 92 89 41

Modtagerkøkken Toftlund

5798 0050 49616

Kirsten Hansen Warming

74 92 89 41

Modtagerkøkken Hjørnegården

5798 0050 31864

Kirsten Hansen Warming

74 92 89 41

Børn & Skole

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

PPR

5798 0050 30355

Maria Fey Larsen

74 92 95 35

Skoler

5798 0050 30362

Lisbeth Jacobsen

74 92 95 46

Tønder Kommunale Tandpleje

5798 0050 27478

Helle Hollænder

74 92 89 01

Dagtilbud

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Dagpleje

5798 0050 31147

Kim Tychsen Petersen / Julie Callesen Bock

74 92 95 55 / 74 92 92 36

Dagtilbud

5798 0050 30409

Julie Callesen Bock

74 92 92 36

Daginstitutioner - Distrikt Løgumkloster - Dagtilbud

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Distrikt Løgumkloster - Dagtilbud

5798 0050 32083

Yvonne Fogsgaard Seibt

51 68 01 05

Bedsted Børnecenter

5798 0050 39136

Stine Aarenstrup

74 92 84 71

Havbrisen Ballum

5798 0050 15338

Stine Aarenstrup

74 92 84 49

Humlebo, Bredebro

5798 0050 15352

Monica Hansen

74 92 84 56

Øster Højst Børnehus

5798 0050 39075

Lena Nielsen

74 92 84 78

Markledets Børnehave

5798 0050 39112

Sarah Amlund Miltersen

74 92 84 64

Visby Børnehus

5798 0050 15390

Henrik Pryssø

74 78 34 34

Daginstitutioner - Distrikt Skærbæk - Dagtilbud

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Distrikt Skærbæk - Dagtilbud

5798 0050 32090

Yvonn Hammeleff Hamann

23 46 16 79

Brøns Rejsby Børnehave

5798 0050 07036

Susanne Nielsen

74 75 33 45

Børnehaven Regnbuen

5798 0050 07005

Yvonn Hammeleff Hamann

74 75 02 10

Børnehaven Spiren

5798 0050 07098

Tage Møller

74 75 25 33

Døstrup Børnehus

5798 0050 06855

Joan Matthiesen

73 78 22 23

Motorikbørnecentret Æblehuset

5798 0050 32052

Lone Midtgaard

74 92 87 16

Rømø Børnecenter

5798 0050 07067

Karen Matthiessen

74 75 53 83

Specialbørnehaven Nyskoven

5798 0050 07180

Solvejg Dixen

74 75 49 01

Daginstitutioner - Distrikt Toftlund - Dagtilbud

Afdelinger

EAN nummer

Navn

Tlf.

Distrikt Toftlund - Dagtilbud

5798 0050 32106

Yvonne Fogsgaard Seibt

51 01 05 68

Børnecentret Høllevang

5798 0050 50803

Morten Biel

74 92 99 65

Børnegården Toftlund

5798 0050 50704

Jonna Dittfeld

73 83 14 23

Daginstitutioner - Distrikt Tønder - Dagtilbud

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Distrikt Tønder - Dagtilbud

5798 0050 32076

Conni Baagøe

29 21 39 56

Abild BørneCenter

5798 0050 26020

Lene Silberg

74 92 80 60

Børnegården Tønder

5798 0050 25955

Peter Lind

74 72 17 65

Højer Danske Børnehave

5798 0050 20080

Mette Mortensen

74 92 89 21

Møgeltønder Børnehus

5798 0050 25665

Henrik Nielsen

74 92 97 68

Nordre Børnehave

5798 0050 25528

Conni Baagøe

74 72 71 00

Digevejens Børnehus

5798 0050 25887

Mette Fjord Bundsgaard

74 92 89 22

Selvejende daginstitutioner

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Agerskov Børnehave

5798 0050 50605

Gitte Vad

74 92 84 87

Den Danske Børnehave, Løgumkloster

5798 0050 39037

Trine Kraak

74 74 38 38

Jejsing BørneUnivers

5798 0050 25801

Birthe Thomsen

74 73 43 54

Løgum Børnegård

5798 0050 39099

Ulla Nissen

74 92 88 68

Toftlund Børnehave

5798 0050 51008

Kirsten Marie Jacobsen

74 83 19 12

Distrikt DKCT - Dagtilbud

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Kindergarten Jejsing

5798 0050 32137

Ute Zander

74 73 42 07

Kindergarten Løgumkloster

5798 0050 39051

Sarah-Lena Knudsen

74 92 83 80

Kindergarten Tondern

5798 0050 26099

Bente B. Carstensen

74 92 80 05

Løgumkloster Distriktsskole

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Bredebro Filialskole

5798 0050 15437

Else Bock

74 92 83 00 / 23 82 75 19

Bredebro SFO

5798 0050 32045

Else Bock

74 92 83 00 / 23 82 75 19

Distriktsskolen ( Løgumkloster )

5798 0050 39846

Marianne Thuesen

74 92 83 10

Løgumkloster SFO

5798 0050 39877

Marianne Thuesen

74 92 83 10

Øster Højst Filialskole

5798 0050 39969

Else Bock

23 82 75 19

Øster Højst SFO

5798 0050 39990

Lone Eskildsen

74 77 53 44

Skærbæk Distriktsskole

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Skærbæk distriktsskole

5798 0050 06800

Henrik Lorentzen

74 92 82 82

Skærbæk distriktsskole - SFO

5798 0050 06800

Birthe Styrk

74 92 82 84

Toftlund Distriktsskole

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Toftlund skole

5798 0050 50308

Susanne Rehder

74 92 99 50

Høllevangskolen

5798 0050 50209

Susanne Rehder

74 92 99 50

Agerskov Skole

5798 0050 49906

Susanne Rehder

74 92 99 50

Tønder Distriktsskole

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Digeskolen

5798 0050 20042

Lis Møller

74 78 25 12

Møgeltønder Skole

5798 0050 24217

Christa Nørgaard

74 73 82 04

Møgeltønder SFO

5798 0050 24293

Birgitte Vestergaard

74 73 86 81

Grundskolen

5798 0050 24545

Elsebeth Bay

74 72 35 15

Vidåens SFO

5798 0050 24606

Karen D. Mikkelsen

74 92 83 01

Tønder Overbygningsskole

5798 0050 23944

Christa Nørgaard

74 92 98 50

Ungdomsskolen

Afdeling

EAN nummer

Navn

Tlf.

Tale, høre, syn

5798 0050 32403

Kira Christensen

74 92 83 30

Tønder10

5798 00502 4712

Joan Jordt

74 92 83 99

Ungdomsskolen Sekretariat

5798 0050 31499

Kira Christensen

74 92 83 30