Den grønne dagsorden fylder mere og mere, også i Tønder Kommune. I 2020 vedtog Klima-, Vækst-, og Udviklingsudvalget de første politiske retningslinjer for vedvarende energi (VE) anlæg, siden har der været afholdt to ansøgningsrunder. Over 50 ansøgninger er blevet politisk sorteret og prioriteret, og der er nu igangsat sagsbehandling af 21 projekter.

"Med udvalgets præciseringer af de politiske retningslinjer for VE vedtaget i 2020, skaber vi et solidt politisk fundament for den grønne omstilling i Tønder Kommune og åbner for store investeringer i vores kommune i de kommende år. Vi har formuleret en ambitiøs og meget konkret målsætning for produktion af vedvarende energi, der positionerer Tønder helt fremme i forhold til at tage medansvar for Danmarks klima forpligtelser, som på den helt korte bane vil medvirke til at gøre os uafhængige af russisk energi, og som skaber rammerne for en langsigtet bæredygtig vækst og udvikling i vores del af Sønderjylland, fortæller Borgerlistens Thomas Ørting Jørgensen, der er formand for Klima-, Vækst-, og Udviklingsudvalget.

I alt dækker de 21 prioriterede projekter over 104 nye vindmøller og ca. 1.600 hektar sol. Projekterne består af både vindmølleparker og solcelleanlæg, såvel som hybrid anlæg, der er en blanding af de to. Den grønne omstilling og klimaet er topprioriteten, men det er samtidig vigtigt at der bliver en ordentlig proces og at VE anlæggene løbende bidrager væsentligt til lokal udvikling, vækst, jobs og bosætning.

”Det er meget vigtigt, at projektejerne tænker lokalområdets borgere med ind i deres planer, både fordi det giver borgerne en økonomisk gevinst, og fordi man som borger gerne vil føle sig inddraget i projekterne, derfor er vi glade for at lokale vejledende afstemninger indgår”, fortæller Martin Iversen, udvalgsmedlem i Klima-, Vækst-, og Udviklingsudvalget for Venstre.

Vejledende afstemninger for VE projekter er sammen med de politiske VE retningslinjer et særligt sæt tiltag i Tønder Kommune, som har til formål at sikre at man lever op til Parisaftalens målsætninger (IPCC), samtidig med at det kommer lokalområdet til gode og at det bliver på ordentlige vilkår for kommunens borgere.
”Vi har med indstillingen taget et stort ansvar på os, for at bidrage til Danmarks klimaforpligtelser og forsyningssikkerhed. Vi gør det på en måde der samtidig sikrer VE ansøgere en god politisk proces, og skaber rammerne for en bæredygtig vækst og udvikling af vores egn. Men der ligger fortsat meget arbejde og venter forude.” fortæller udvalgsformand Thomas Ørting Jørgensen.

Her på siden kan du finde mere information om de vejledende afstemninger, de konkrete projekter, læse de politiske VE retningslinjer samt få et overblik over igangværende høringer relateret til VE projekterne.