Tøndermarskloven

En del af Tøndermarsken er omfattet af en særlov – ”Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken”. Du kan se lovens afgrænsning på kortet nedenfor.

Med loven bliver der fastsat en række særlige bestemmelser for området.

Du kan se loven her

Hegning i Tøndermarskens ydre koge

I Tøndermarskloven*) er der et generelt forbud mod at hegne på de arealer, der er udlagt til vedvarende græsarealer.

Der er dog en række undtagelser.

Som loven er formuleret må man frit hegne i følgende tilfælde:

 • Langs veje
 • Langs afvandingskanaler (i modsætning til en skelgrøft)
 • Langs vandforsyningskanaler (i modsætning til en skelgrøft)
 • Ved låger
 • Til fangfolde
 • Langs landegrænsen
 • Af hensyn til dige-sikkerheden (afgøres af den ansvarlige for ådiget eller havdiget)
 • Inden for en fenne i forbindelse med høslet
 • På omdriftsarealer.

Efter anmeldelse til kommunen må man etablere følgende hegn:

 • Til ”storfolde”, som er større end 20 ha. og som omfatter mere end 8 fenner – begge forhold skal være opfyldt
 • 1- års hegn. Hegnet skal anmeldes til kommunen, og må kun stå i 1 år. Herefter skal det fjernes i mindst 1 år inden det bliver etableret igen.

Endelig kan kommunen meddele tidsbegrænset dispensation til hegn, der for eksempel er veterinærhygiejnisk eller forureningsmæssigt begrundede. Man skal indsende en begrundet ansøgning til Tønder Kommune.

Rudbøl Sø og Magisterkog er omfattet af Tøndermarskloven, men der er ikke forbud mod at hegne.

*)1 Lov nr. 940 af 3. juli 2013 om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken