Anmeldelse af skovrejsning og naturarealer

Skovrejsning

Ønsker du at plante skov på et areal, der er større end 0,5 ha, skal det anmeldes til Tønder Kommune. Når vi har modtaget din anmeldelse, undersøger vi, om der er noget der strider imod en skovrejsning i området eller om der er særlige forholdsregler, du bør være opmærksom på. Det kunne for eksempel være områder, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, områder hvor skovrejsning er uønsket, eller vandløb der kræver en passende afstand til beplantningen.

Naturarealer

Har du et landbrugsareal, større end 0,5 ha, som du ønsker at få registreret som naturareal, skal det ligesom skovrejsning anmeldes til Tønder Kommune.

Vi vil også undersøge, om der er interesser, der strider imod, at arealet ikke længere er registreret som landbrugsareal.

Genopdyrkningsret

Hvis du blot ønsker at henlægge et areal uden at dyrke det i en periode, kan du søge om genopdyrkningsret. Det bevirker at du må henlægge arealet så længe du ønsker det, uden at arealet derved kommer til at udvikle sig til beskyttet natur. Du skal så give kommunen besked når du igen ønsker at dyrke arealet.

Hvordan?

Du kan anmelde skovrejsning, naturarealer eller genopdyrkningsret ved at udfylde et skema og sende det ind til Tønder Kommune. Du finder skemaerne under selvbetjening. Du kan forvente svar senest 4 uger efter vi har modtaget din anmeldelse.