Klimahandlesporet Mobilitet samarbejder med civilsamfund, erhvervsliv og borgere om at reducere de CO2 udledninger, der stammer fra transport og bringer alternative mobilitetsformer i spil, der gavner klimaet og det gode liv i Tønder Kommune.

Vidste du at….

  • CO2 udledningen fra transport står for 6% af den samlede udledning i Tønder Kommune. Det lyder måske ikke af meget, men det svarer faktisk til 62.900 ton CO2.
  • Du udleder ca. 1 kilo CO2, når du kører 8 km i bil. Tager du bussen, toget eller metroen, kan du komme 17 kilometer længere med samme CO2-aftryk.

Hvor er vi i dag?

I Tønder Kommune udledte transportsektoren 62.900 ton CO2 i 2020. Udledningen består af 98% fra vejtransport og 2% fra jernbanetransport.

Trafikselskaberne har hver især planlagt en udfasning af de fossile køretøjer, så jernbanetransporten i 2024 bliver omstillet til eltog, hvilket betyder at andelen af CO2 udledninger fra jernbanetransporten reduceres til nul.

Også Sydtrafik har planer om at indføre elbusser i Syd- og Sønderjylland fra 2024, hvilket reducere markant på vejtransporten.

Den store udfordring bliver at få reduceret vejtransportens udledninger pga. vores geografisk store kommune, da der flere steder ikke er mulighed for udrulning af kollektiv transport.

Fordeling af CO2 udledning

Transportform

Ton CO2e

Andel

Vejtransport

58.586

98 %

Jernbanetransport

905

2 %

Søtransport

0

0 %

Samlet

59.491

100 %

Dette skal vi nå!

Som en del af DK 2020 klimahandleplanen i Tønder Kommune vil vi på mobilitets- og transportområdet reducere transportsektorens udledninger med 70% frem imod 2030 og senest være klimaneutrale i 2050 og dermed leve op til Paris-aftalen og kommunalbestyrelsens målsætninger. Det betyder, at vi skal reducere vores CO2 aftryk fra de nuværende ca. 62.900 ton til cirka 20.000 ton CO2 i 2030. Det svarer til en reduktion på cirka 43.000 ton CO2.

Desuden skal vi også reducere CO2 aftrykket på non-road, med en tilsvarende mængde i 2030. Og i 2050 skal vi huske, at målet er, at regnskabet skal i nul! Det vil vi gøre ved at gentænke behovet og den måde vi transporterer på.

Mobilitet har bred betydning for os alle. Det handler bl.a. at pendle til og fra arbejde, at virksomheder kan transportere varer, at kunne opsøge kultur-, natur- og fritidstilbud, at holde ferie og om turister kan og vil besøge os. Det er alle sådanne område, vi skal kigge på og forsøge at gentænke.

Vi er opmærksomme på, at der kan være særlige udfordringer i at være en geografisk stor kommune ift. mobilitet, men ikke desto mindre er det vigtigt, at de alternativer vi bringer i spil, skal være med til at sikre en bæredygtig og klimavenlig fremtid.

Hvad kan jeg selv gøre?

En af de ting du selv kan gøre, er derfor at se på dine transportvaner og adfærd. Er det muligt at starte din arbejdstid i toget, så du gør pendling til en del af din arbejdstid? Kan du tage toget i stedet for bilen?

DSB har gjort det muligt at lave et pendlertjek. Her kan man se, hvor meget man selv kan spare på CO2 udledningen, og samtidigt spare økonomien ved at vælge den toget eller bussen fremfor bilen. Hvis man, eksempelvis pendlede mellem Tønder og Esbjerg fem dage i ugen (40 gange i måneden) ville den månedlige besparelse ved at tage toget være over 10.000 kr. ift. at tage bilen.

Beregn hvor meget du kan spare ved at tage toget eller bussen fremfor bilen

Kontaktpersoner

Karsten Hagel Jensen Chefkonsulent
Afdeling Udvikling & Projekter
Henning Ravnborg Kristensen Chefkonsulent
Afdeling Politik og Strategi