Vidste du at…

  • Tønder Kommune har været på forkant med klimatilpasning, i mange år.
  • Ådigerne blev etableret i årerne efter genforeningen.
  • Vi oplevede store oversvømmelser, i år 1947. Katastrofen opstod, da man ville sprænge pakis bort, i en hård isvinter. Diget bristede, Vidåen gik over sine bredder, og gader og kældre stod under vand. 
  • Efter stormfloden i 1976, der målte 4,70 meter over normalen, byggede man det frem-skudte dige. Diget ved Margrethe Kog, der er syv til otte meter højt, samt 100 meter bredt og 12 km langt, blev indviet i år 1982.

Hvor er vi i dag?

I forhold til klimatilpasning, kan der nævnes flere eksempler på, hvad der er blevet gjort og er i gang. I Bredebro er der lavet en Risleeng til store dele af regnvandet. Her er der lavet andre klimavenlige tiltag også, for eksempel nedsiver regnvandet fra Bredebro skole, direkte i underbunden.

Vi er i gang med, at forstærke 6,8 kilometer af Juvre diget på Rømø. Der arbejdes samtidig på et projekt, med at lave Juvre Engsø. En del af det udgravede materiale fra søen skal anvendes til diget og søen skal være med til at give optimale forhold for ynglende fugle. Projekterne er både klimatilpasning og samtidig til gavn for naturen og de fugle interesserede.

Derudover, er vi i gang med at byudvikle og klimatilpasse Tønder Midtby. Vi arbejder med multifunktionsløsninger. Det betyder, at når det regner, og regner meget, bruges vores anlæg til at opbevare vand i. I størstedelen af tiden, hvor det så ikke regner, skal vi her kunne nyde naturen til leg og samvær i rolige omgivelser.

Hvad sker der i morgen?

Vi oplever klimaforandringer, på grund af den globale opvarmning. Forandringerne ses ved temperaturstigninger, tørke, vind samt skybrud, der bliver hyppigere og voldsommere. I fremtiden, kommer vi derfor til at opleve større udfordringer med vind, varme og ’vand fra alle sider’, nemlig

  • Stigende havvand
  • Stormflod
  • Langtids regn
  • Skybrud
  • Stigende grundvand
  • Tørke

Dette skal vi nå!

Modsat de andre klimahandlespor, som også fokuserer på målet om, at reducere CO2 udledninger, er der i dette spor fokus på at planlægge, hvordan vi skal tilpasse os klimaforandringerne.

Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe for klimatilpasning der, på baggrund af et grundigt analysearbejde, ser på, hvordan fremtidens klimaudfordringer kommer til at påvirke kommunens industri, landbrug, byområder, forsyning, infrastruktur, natur, turisme mv.

Udfordringerne og mulighederne, relateret til klimatilpasning, er så store og komplekse, at de skal løses i fællesskab. Der skal fastlægges kort-, mellem- og langsigtede mål for kommunens klimatilpasning, så Tønder Kommune forsat er klimarobust.

Hvad kan du gøre?

Miljøstyrelsen giver forslag til hvordan du som borger kan klimatilpasse, for eksempel hvordan du kan gøre din bolig klimaklar. Se mere på klimatilpasning.dk

Har du input til, hvor der er brug for klimatilpasning? Eller gode idéer til, hvordan vi bedst kan tilpasse os klimaforandringerne? – Så vil vi gerne høre fra via den digitale flaskepost 

Kontaktpersoner

Rune Christiansen Planlægger
Afdeling Plan & Mobilitet
Per Martin Lorentsen Projektleder TMI
Afdeling Ekstern konsulent, Teknik & Miljø
Kirsten Kerrigan Miljømedarbejder
Afdeling Myndighed – Teknik & Miljø