Klimahandlesporet Energi samarbejder om, at reducere de CO2 udledninger, der stammer fra energiproduktion og forbrug, samt at skabe nye grønne fællesskaber.

Vidste du at…

  • I 2020 var Tønder Kommunes selvforsyningsgrad på 88%, hvilket vil sige at kommunen dækker 88% af sit eget elforbrug.

  • Der på nuværende tidspunkt, er i gangsat i alt 11 vedvarende energi (VE) projekter til videre planlægning. Hvis alle 11 går i gang, vil selvforsyningsgraden af el stige med cirka 490% i Tønder Kommune. På den måde vil selvforsyningsgraden komme op på 578%.

Hvor er vi i dag?

Samlet set, var Tønder Kommunes CO2-udledning i 2020 for energisektoren på ca. 100.000 ton CO2. Størstedelen stammer fra brugen af fossil naturgas. Der er også blevet set på fordelingen på forskellige sektorer, i forhold til CO2 udledningen fra energi. Tallene fra 2019 viser, at udledningen er størst hos fremstillingsvirksomheder, hvor det meste af udledningen stammer fra naturgasforbrug. I år 2020 er CO2 udledningen fra fremstillingsvirksomheder lavere, dog er disse tal påvirket af nedlukninger, grundet covid-19. I år 2020 ses det at husholdningerne står for den største CO2 udledning.

Billederne nedenfor viser CO2 udledningerne for energi i år 2019 og 2020.

For at finde nye måder at reducere CO2-udledningerne og øge vores VE-kapacitet, har Tønder Kommune sat rammerne for en energi arbejdsgruppe, hvor interessenter har kunne melde sig til arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har til formål at arbejde med fokusområder, milepæle og tiltag, som kan bidrage til, at reducere CO2-udledningerne og engagere lokale til at gøre noget for klimaet og øge VE kapacitet i energisektoren.

Dette skal vi nå!

Regeringen og KL har den 29. juni 2022 lavet en aftale om udfasning af gas og olie til opvarmning og klar besked til borgerne. I aftalen skal der, inden udgangen af 2022, være udarbejdet en varmeplan og sendt et brev til borgerne om udfasning af gas og olie til opvarmning.

Global-udsyn-lokal-handlekraft er et projekt som har til formål at finde ud af om små lokale fælles varmeløsninger kan etableres i områder, hvor der ikke kommer fjernvarme. Både dette projekt, varmeplaner og brevet til borgerne, er alle en del af DK2020-arbejdet, om en klima neutral kommune i 2050.

Hvad kan jeg selv gøre?

Der er flere måder at bidrage til CO2 reduktionerne i energi. Den primære måde er at se på hvordan du forbruger energi. Det er både godt for pengepungen og for klimaet.

Energistyrelsen giver nogle bud på, hvad du kan gøre:

  • Vask ved lave temperaturer
  • Fyld opvaskemaskinen helt op
  • Tag kortere varme bade
  • Brug tørresnøren i stedet for tørretumbleren
  • Vær opmærksom på hvornår du bruger strøm – og optimér det efter priserne

Derudover, er der muligheder i, at lave energi fællesskaber, hvor man i lokalsamfundet kan samarbejde om fælles energi- og varmeløsninger.

Kontaktpersoner

Thomas Rasmus Breinbjerg Nielsen Energiplanlægger
Afdeling Klima, Natur & Grøn Omstilling
Aron Jørgensen Energiteknolog
Afdeling Klima, Natur & Grøn Omstilling