DK2020 Introduktion

Læs mere om hvad DK2020 er, hvilke målsætninger der er sat og hvordan vi arbejder med klimahandleplanen i Tønder Kommune

Klimahandlespor: Energi

Vær med til at reducere CO2-udledningerne fra vores energiproduktion- og forbrug og skab nye grønne fællesskaber.

Klimahandlespor: Mobilitet

Vær med til at reducere CO2 fra transport og udforsk alternative mobilitetsformer der gavner klimaet og det gode liv.

Klimahandlespor: Landbrug- og anden arealanvendelse

Vær med til at reducere CO2-udledningerne fra landbrug- og anden arealanvendelse og samtidig skab nye værdier

Klimahandlespor: Klimatilpasning

Vær med til at planlægge hvordan vi tilpasser os klimaforandringer med tanke på både nuværende & fremtidige generationer

Klimahandlespor: Hvert Ton Tæller

Vær med til at reducere CO2, hvor du kan. Hvert Ton CO2 Tæller og vi ønsker at samarbejde med borgere og erhvervslivet

Klimasporet Bæredygtigt byggeri

Vær med til at reducere CO2-udledningerne fra byggeri og til at sætte fokus på Bæredygtigt byggeri

Digital flaskepost

Indsend din idé som en digital flaskepost

Begreber

Læs mere om hvad de forskellige ord og begreber betyder, som bruges i udviklingen af DK2020 klimahandleplanen.

DK2020 aktivitetskalender

Hvordan vil du bidrage? Her kan du holde dig opdateret på afholdte og fremtidige DK2020 aktiviteter

Gode klimagerninger

Vær med og sæt fokus på klimaet! Grundskoleelever kan vinde en klassetur, ved at lave gode klimagerninger. Læs mere her