Ordningen giver mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet nogle år før den egentlige folkepensionsalder.

  • For at opfylde betingelserne for at få ret til efterløn skal man:
  • Være medlem af en dansk a-kasse
  • Have nået efterlønsalderen, men ikke nået folkepensionsalderen
  • Som hovedregel have betalt efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år og senest fra det fyldte 30. år
  • Kunne opfylde betingelserne for ret til dagpenge ved ledighed
  • Have indberettet værdien af pensioner
  • Have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land.