Akut so­ci­al hjælp

Står du i en alvorlig akut situation, hvor børn og/eller unge har brug for hjælp her og nu uden for forvaltningens åbningstid, skal du kontakte den sociale bagvagt via politiet på telefon 114.

Underretning til kommunen

  • Ser du tegn på, at et barns udvikling er truet?
  • Har du mistanke om omsorgssvigt, fysisk og/eller psykisk overgreb eller seksuelle krænkelser af børn og unge?
  • Er der behov for at gøre noget for at undgå, at barnets eller den unges udvikling fortsat er truet?

Så skal du underrette kommunen om din bekymring.

Når vi modtager en underretning, skal vi vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets eller den unges forhold. I sager om overgreb mod børn og unge kan kommune, politi, anklagemyndighed og andre myndigheder udveksle oplysninger.

Du kan også sende en mail til underretning@toender.dk 

Læs mere på borger.dk om støtte til børn og unge med særlige behov

Hvis du ønsker at indgive en anonym underretning

Hvis du ønsker at indgive en anonym underretning, kan du bruge den digitale blanket "anonym underretning". Du har også mulighed for at sende underretningen via ovenstående e-mail. Her er det vigtigt, at du ikke opgiver dit navn og kontaktoplysninger, hvis du ønsker at være anonym.

Hvis du ringer og ønsker at være anonym, skal du ikke sige dit navn, men blot fortælle, at du gerne vil aflevere en anonym underretning.

Kommunen har notatpligt, hvilket betyder, at hvis du opgiver dit navn i telefonen, under et møde eller i en skriftlig underretning, er du som udgangspunkt ikke længere anonym.

Hvis du har opgivet din identitet, men alligevel ikke ønsker, at dit navn fremgår af sagen, kan dit navn i særlige tilfælde undtages fra aktindsigt. Vi kan dog ikke på forhånd garantere dig dette.

Undtagelse fra aktindsigt kan kun ske, hvis det kan begrundes med et særligt hensyn til dig, og kun hvis dette hensyn klart overstiger hensynet til familiens behov for at få oplyst identiteten på hvem, der har underrettet.

Du bliver ikke orienteret om, hvad underretningen fører til.

Læs "Beredskab vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge"

Læs "Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter"