I Tønder Kommune varetages hjemmevejlederordningen af PPR

Hjemmevejlederordningen omfatter både familier med nyfødte børn med nedsat funktionsevne og familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst.

Kontaktoplysninger

Christina Kellmann Meyer Læringskonsulent
Telefon 24 85 90 41