Daglig leder

Marianne Garder 
Tlf. 24 96 01 74
E-mail: maga5@toender.dk

Skoledistrikt Løgumkloster

Anna Maria Wnuczek
Psykolog
Tlf. 29 11 78 09
E-mail: annmwnu@toender.dk

Betjener

 • Humlebo
 • Markledets Børnehave
 • Løgumkloster Danske Børnehave
 • Øster Højst Børnehus
 • Distriktsskolen Løgumkloster
 • Øster Højst Filialskole
 • Agerskov Børnehus
 • Havbrisen
 • Børnegården, Sdr. Sejerslev
 • Nyskoven
 • Agerskov Kristne Friskole

Pia Margrethe Møller
Tale- hørekonsulent
Tlf. 21 51 02 36
E-mail: piammoe@toender.dk

Betjener

 • Markledets Børnehave, Løgumkloster
 • Den Danske Børnehave, Løgumkloster
 • Den Tyske Børnehave, Løgumkloster
 • Humlebo, Bredebro
 • Visby Børnehus
 • Abild Børnecenter
 • Nordre Børnehave, Specialafdeling
 • Dagplejen Løgumkloster/ Bredebro
 • Løgumkloster Distriktsskole
 • Bredebro Filialskole
 • Digeskolen
 • Møgeltønder Specialklasse
 • Ludwig Andresens Schule
 • Deutsche Schule Løgumkloster
 • Løgumkloster Friskole
 • Villa Villekulla

Skoledistrikt Tønder

Jacob Andreas Detlefsen Ravn
Psykolog
Tlf. 24 85 90 42
E-mail: jaadra@toender.dk

Betjener

 • Børnegaarden Tønder
 • Abild Børnecenter
 • Møgeltønder Børnehus
 • Tønder Distriktsskole Overbygningen
 • Tønder10
 • Ungdomsskolen
 • Møgeltønder Skole
 • Møgeltønder Skole, Specialklassen
 • Jejsing Børneunivers
 • Jejsing Friskole
 • Døstrup Børnehus
 • Bredebro Filialskole

Stephanie Broe Hansen
Psykolog
Tlf. 24 90 07 55
E-mail: stbha@toender.dk

Betjener

 • Grundskolen - Tønder Distrikt
 • Nordre Børnehave
 • Blå Stue- Nordre Børnehave
 • Digevejens Børnehus
 • Højer Danske Børnehave
 • Dagplejen Tønder
 • Bedsted Børnecenter
 • Bedsted Friskole
 • Dagplejen Skærbæk

Kirsten Gerken
Tale- hørekonsulent
Tlf. 74 92 95 97 / 24 85 89 21
E-mail: pprkg@toender.dk

Betjener

 • Børnegården Tønder
 • Digevejens Børnehus, Tønder
 • Jejsing Børneunivers
 • Kindergarten, Jejsing
 • Kindergarten, Tønder
 • Møgeltønder Børnehus
 • Nordre Børnehave
 • Højer danske børnehave
 • Dagplejen Tønder/ Højer
 • Jejsing Friskole
 • Tønder Grundskole
 • Overbygningsskolen
 • Tønder10
 • Møgeltønder Skole
 • Marieskolen

Jasmina Memisevic
Psykolog
Tlf.: 24 85 88 93
E-mail: jasmem@toender.dk

Betjener

 • STUK
 • Villa Villekulla
 • Deutsche Kindergarten Lügumkloster
 • Deutsche Schule Lügumkloster
 • Dagplejen Løgumkloster/ Bredebro
 • Visby Børnehus
 • Løgumkloster Friskole
 • Ludwig Andresensschule
 • Kindergarten Jejsing
 • Kindergarten Tondern
 • Løgum Børnegård
 • Digeskolen
 • Marieskolen

Skoledistrikt Skærbæk

Mathias Koch Kristensen
Psykolog
Tlf. 29 45 71 82
E-mail: makkr@toender.dk

Betjener

 • Børnehaven Regnbuen
 • Børnehaven Spiren
 • Rømø Børnecenter
 • Æblehuset
 • Skærbæk Realskole
 • Skærbæk Distriktsskole
 • Cassiopeia, Skærbæk
 • Brøns Rejsby Børnehave

Annelise Fogtmann
Tale- hørekonsulent
Tlf. 24 85 90 47
E-mail: afo@toender.dk

Betjener

 • Specialgruppen Mejserne
 • Specialgruppen Nyskoven
 • Branderup Idræts- og Naturbørnehave
 • Æblehuset Vodder
 • Brøns Rejsby Børnehave
 • Rømø Børnecenter
 • Regnbuen
 • Spiren
 • Døstrup Børnehus
 • Havbrisen Ballum
 • Dagplejen i Skærbæk
 • Cassiopeia
 • Høllevang
 • Branderup Friskole
 • Skærbæk Realskole
 • Skærbæk Distriktsskole

Skoledistrikt Toftlund

Lene Marie Jessen
Psykolog
Tlf. 29 12 47 03
E-mail: lenmjes@toender.dk

Siham Malki
Psykolog
Tlf. 24 85 89 19
E-mail: simal@toender.dk

Betjener

 • Toftlund Distriktsskole
 • Agerskov Skole
 • Branderup Friskole
 • Høllevang
 • Arrild Privatskole
 • Dagplejen Toftlund
 • Mejserne
 • Børnegården
 • Toftlund Børnehave
 • Børnecenter Høllevang
 • Børnehuset Arrild Privatskole
 • Dagplejen Agerskov
 • Branderup Idræts- og Naturbørnehave

Karina Sejrup
Tale- hørekonsulent
Tlf. 24 94 05 37
E-mail: kase8@toender.dk

Betjener

 • Børnegården Toftlund
 • Toftlund Børnehave
 • Børnecenter Høllevang
 • Agerskov Børnehus
 • Løgum Børnegård
 • Bedsted Børnecenter
 • Øster Højst Børnehus
 • Dagplejen Agerskov og Toftlund
 • Toftlund Skole
 • Agerskov Skole
 • Øster Højst Filialskole
 • STUK
 • Arrild Privatskole
 • Agerskov Kristne Friskole
 • Bedsted Friskole

Alle distrikter

Joan Schmidt
Læringskonsulent – Trivsel, klasseindsatser,  skolefravær og læning
Tlf. 24 98 16 97
E-mail: josch@toender.dk

Christina Kellmann Meyer
Læringskonsulent- Trivsel, klasseindsatser, specialundervisning og prøver på særlige vilkår
Tlf. 24 85 90 41
E-mail: chkme@toender.dk

Alma Saxen Luff
Ergoterapeutisk konsulent på småbørns- og dagtilbudsområdet
Tlf. 51 26 98 15
E-mail: al@toender.dk

Annemarie Juul Kristensen
Ergoterapeutisk konsulent på skoleområdet
Tlf. 21 34 58 06
E-mail: annjkri@toender.dk

Ellen Bonnesen
Fysioterapeutisk konsulent
Tlf. 51 26 98 21
E-mail: ebon@toender.dk