Bliv godkendt som plejefamilie eller aflastningsfamilie

En plejefamilie er en familie, der kan give plejebarnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling.

En plejefamilie er en familie, der har et barn boende i fuldtidspleje. Det indebærer, at barnet har sin folkeregisteradresse hos plejefamilien og bor der fast hele året. En plejefamilie skal give barnet stabile og trygge rammer og støtte dets udvikling.

Hvorfor blive plejefamilie?

Det er en stor opgave at blive plejefamilie, men det kan også være en stor gave. Ofte giver det relationer, der varer livet ud, og man gør en stor forskel i et andet menneskes liv. Men det kan også give store udfordringer, og jeres familieliv påvirkes på godt og ondt. Derfor er det en stor beslutning at blive plejefamilie.

Hvis I bliver plejefamilie

 • giver I et barn tryghed og betydningsfulde relationer i en familie
 • kan I berige jeres eget familieliv
 • kan I opleve glæden ved at se et barn udvikle sig.

Hvad skal I overveje?

 • Hvorfor ønsker I at få et barn i pleje?
 • At I står til rådighed 24 timer i døgnet, året rundt
 • Hvordan vil det være for jeres egne børn at dele jeres opmærksomhed med andre børn? Hvad mener børnene selv?
 • At familie og omgivelser kan reagere uventet på jeres nye opgave. Hvad tænker jeres familie og venner om, at I vil have et barn i pleje?

Hvad betyder det for jeres familie?

 • Hele jeres familie bliver involveret i den nye dagligdag, og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og vaner, som I ellers er glade for.
 • I en periode kan I komme til at føle jer utilstrækkelige over for jeres egne børn.
 • Jeres værdier kan komme på prøve, da barnet kan komme fra et andet miljø med helt andre normer.
 • Selvom I involverer jer meget i et barn, har I ingen mulighed for at bestemme, om barnet skal være hos jer i en kortere eller længere periode.
 • I skal samarbejde med og acceptere barnets forældre, selvom de måske lever et liv, der er væsentligt anderledes end jeres.
 • Et barn, der skal være hos jer, kan bære på meget sorg og smerte. Det kan være svært at være vidne til.
 • I skal være indstillede på at samarbejde med familierådgiver omkring en handleplan for barnet, også selv om I synes, at planen burde se anderledes ud.

Kontrakt og honorering

Som plejefamilie bliver I ikke ansat i kommunen, men indgår en kontrakt i forhold til et barn. I vil modtage en skattepligtig honorering, som er afhængig af barnets behov for omsorg, støtte og behandling, samt jeres arbejdsopgaver i forhold til barnet. Herudover får I en omkostningsdel, som er skattefri. Den dækker den fulde forsørgelse, for eksempel mad, el, vand, fritidsaktiviteter, buskort med videre.

Hvordan bliver I godkendt?

Det er Socialtilsyn Syd, der godkender og fører tilsyn med plejefamilier.

Aflastningsfamilie

En aflastningsfamilie har lyst og overskud til at modtage et barn typisk hver anden eller tredje weekend. En aflastningsfamilie skal give barnet stabile og trygge rammer og støtte dets udvikling.

En aflastningsfamilie er en familie, der har lyst og overskud til at modtage et barn typisk hver anden eller tredje weekend. En aflastningsfamilie har ofte samme rolle som bedsteforældre, onkler, tanter eller venner har i andre familier. En aflastningsfamilie skal give barnet stabile og trygge rammer og støtte dets udvikling.

Hvad skal I overveje?

Der er altid en god grund til, at et barn har brug for en aflastningsfamilie. Det er vigtigt at tænke over, at børnene har forskellige baggrunde med forskellige sociale problematikker eller måske et handicap.

I skal have plads, tid og lyst til at invitere et barn ind i jeres familiefællesskab og integrere barnet i jeres almindelige weekendliv.

En aflastningsopgave kan strække sig over flere år, og I bliver derfor vigtige personer i barnets liv.

En aflastningsopgave kan stoppe i utide. Enten fordi forældrene siger fra, eller fordi familierådgiveren vurderer, at behovet ikke længere er til stede. Det kan være svært at sige farvel til et barn, som man er kommet tæt på. Især hvis man ikke er enig i beslutningen.

I skal tænke over, hvordan det vil påvirke jeres egne børn at få et fremmed barn ind i familien.

I skal være indstillet på at samarbejde med barnets forældre, familierådgiveren og familieplejekonsulenten.

Honorering

Det er svært at være konkret om honoreringens niveau, fordi den afhænger af hele opgaven omkring barnet. I vurderingen indgår barnets adfærd og forældresamarbejdets karakter. Honoreringen er skattepligtig. I modtager også en omkostningsdel, som er skattefri. Den dækker eksempelvis mad, el, vand og eventuelle entrebilletter. Når I henter og bringer barnet hos forældrene, får I statens lave kørselstakst. Den er også skattefri.

Hvordan bliver I godkendt?

Det er Socialtilsyn Syd, der godkender og fører tilsyn med plejefamilier.

Få mere at vide

Læs mere om godkendelse på Social Tilsyn Syds hjemmeside

Læs om Tillægsydelser til Plejefamilier