Hvad er en fremskudt rådgiver?

En fremskudt rådgiver er en socialrådgiver, som styrker den forebyggende indsats.

Skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen i Tønder Kommune har to fremskudte rådgivere tilknyttet. De skal være med til at styrke den tidlige forebyggende indsats, så børn og unge, der er i begyndende dårlig trivsel, får støtte så tidligt som muligt.

Råd og vejledning

En fremskudt rådgiver yder råd og vejledning til personale og familier, der af forskellige årsager befinder sig i en vanskelig situation.

Rådgiverne er med til at understøtte samarbejdet mellem familieafdelingen, dagplejen, sundhedsplejen og forældrene. De kan rådgive og vejlede om andre offentlige og frivillige tilbud og vejlede i forhold til Servicelovens bestemmelser indenfor børne- og ungeområdet.

Der tilbydes som udgangspunkt en-to rådgivende samtaler, for eksempel i forhold til

  • forældrerollen
  • dit barns trivsel
  • forandringer i familien
  • andre problemer

Du kan som forælder altid kontakte den fremskudte rådgiver og få en uforpligtende samtale.

Hvem kan få rådgivning?

Den fremskudte rådgiver kan kun tilbyde sin rådgivning til børn og familier, der ikke i forvejen er tilknyttet en socialrådgiver i familieafdelingen, og dermed allerede har en igangværende sag. Herunder også sager i familieafdelingens front team.

Kontakt

Izabela Paprika Noel Damgård Fremskudt rådgiver, Område Nord

Dækker Toftlund, Branderup, Arrild, Agerskov, Løgumkloster, Bedsted, Øster Højst, Skærbæk og Rømø

Telefon 29 34 11 49
Cecilie Luna Grelk Fremskudt rådgiver, Område Syd

Dækker Tønder, Jejsing, Højer Møgeltønder og Bredebro

Telefon 29 37 20 06