Sprogvurdering

I Tønder Kommune bruger vi sprogvurdering for at sikre barnets udvikling.

Læs mere om mål og rammer for sprogvurdering i Tønder Kommune

Ved spørgsmål vedrørende sprogvurdering kontakt

Britta Woller mobil 20 42 83 16 eller briwol@toender.dk

Kompetencehjul

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune har en ambition om, at alle børn i kommunen skal udvikle sig så meget som muligt.

Derfor er der sat gang i flere initiativer, som skal understøtte børnenes udvikling. Et af dem er udvidet brug af Kompetencehjulet på dagtilbudsområdet. Nogle forældre er blevet præsenteret for Kompetencehjulet i deres dagtilbud, for andre vil det være helt nyt.

Kommunalbestyrelsen har fra 2018 afsat ekstra ressourcer, så der kan udarbejdes Kompetencehjul på alle børn to gange om året. Kompetencehjulet er et fagligt redskab, som bruges til at give et billede af, hvordan børnene er udviklet inden for bestemte områder. Forældre vil få mere at vide om Kompetencehjulet i deres barns dagtilbud. Det er også muligt at læse om Kompetencehjulet på hjemmesiden www.learnlab.dk 

Der er to grunde til, at Tønder Kommune vælger at satse så meget på Kompetencehjulet

  1. når der er udarbejdet kompetencehjul på en gruppe børn i dagtilbuddet, kan medarbejderne se, hvad det er særligt vigtigt at arbejde med for at støtte børnenes udvikling. Eksempel: børnegruppen er alderssvarende, når det handler om kunne gå og løbe, men ikke, når det handler om at kunne fortælle, hvordan de har det i kroppen. Om de for eksempel har ondt, sveder, fryser, er trætte eller har brug for at røre sig. Med denne viden kan medarbejderne tilrettelægge arbejdet, så de fokuserer på, at børnene skal lære at lægge mærke til, hvordan de har det og kunne fortælle det.
  2. når et kompetencehjul viser, at et barn på flere områder ikke har en udvikling, der svarer til dets alder, kan medarbejderne sammen med forældrene aftale, hvordan barnets udvikling kan understøttes. Hvad kan forældrene gøre derhjemme, hvad kan medarbejderen gøre i dagplejen eller institutionen, og er der brug for at søge viden andre steder. Kompetencehjulet kan også vise, at barnet på flere områder er forud for sin alder, så opgaven bliver at sørge for, at barnet bliver ved med at få relevante udfordringer både i dagtilbuddet og i hjemmet.

Alle lærer bedst, når man kan bygge videre på noget, man kan i forvejen. Inden for dagtilbudsområdet snakker vi om "barnets nærmeste udviklingszone". Når vi bruger Kompetencehjulet, har vi et godt grundlag for at støtte alle børn i at udvikle sig mest muligt.