Pladsanvisning

I Tønder Kommune har vi pasningsgaranti for alle børn i alderen 26 uger til skolestart.

Udmeldelse

Når dit barn skal stoppe i enten dagpleje, børnehave eller SFO er det meget vigtigt, at du selv udmelder dit barn.

Alle dagtilbud

På kortet herunder kan du se en oversigt over kommunens dagtilbud.

Dagtilbud til børn med særlige behov

Indstilling til specialgruppe eller særligt dagtilbud.

Tønder Dagpleje

Dagplejen er et godt tilbud til dig, der ønsker at dit barn får en pædagogisk hverdag i hjemlige og nære forhold.

Stordagpleje i Tønder Kommune

I Stordagplejen mødes børnene hver dag af de samme tre dagplejere i et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø.

Privat pasningsordning

Se oversigt over private pasningsordninger og rammerne for ordningen.

Kombinationstilbud / deltidspladser ved barsel

Se mulighederne for kombinationstilbud / deltidspladser ved barsel

Forældrebetaling

Se alle priser

Økonomisk friplads

En husstandsindkomst under en vis grænse kan give ret til fripladstilskud til dagtilbud.

Tilskud

Få tilskud til privat og fleksibel pasningsordning 2023

Tilsyn

Tilsyn med konkrete forhold i de forskellige dagtilbud.

Lukkedage

Se oversigt over lukkedage i daginstitutioner for 2024.

Sprogvurdering og kompetencehjul

Find mere om sprogvurdering af børn og kompetencehjul.

Retningslinjer for pladsanvisning

Få svar på de mange spørgsmål, man som forældre har, når man skal have sit barn optaget i et dagtilbud.

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner efter Dagtilbudsloven § 20

Privatinstitutioner skal leve op til det samme som kommunale og selvejende institutioner.

Dagtilbuds- og skolepolitik 2024-2028