Åben Rådgivning i Tønder Kommune

Vi tilbyder åben rådgivning til forældre, børn og unge op til 18 år, som har brug for råd og vejledning i forhold til udfordringer omkring familielivet.

Rådgivningen er gratis

Rådgivningen kan gives anonymt

Rådgivningen kan gives telefonisk eller ved personligt møde

I Åben Rådgivning giver vi råd og vejledning omkring problemer, som knytter sig til familielivet med børn eller unge, og hvor man som forældre eller børn har behov for at tale med nogen, for at finde nye muligheder.

Udfordringerne kan for eksempel være om

  • børneopdragelse
  • forældres indbyrdes forhold
  • skilsmisseproblematikker
  • udfordringer i forhold til at være ung
  • udfordringer i skole eller fritid.

Der er mulighed for op til tre samtaler, hvor du kan få vejledning til det, der er behov for i din konkrete situation. Rådgivningen gives af Børn og Ungerådgiver, som er uddannet socialrådgiver.

En del af rådgivningen kan også være at finde ud af, om der er andre muligheder for hjælp ved eksempelvis ved frivillige organisationer eller ved almene tilbud for eksempel fremskudt rådgiver, Sundhedsplejen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Du kan ringe direkte til Frontteamet og få råd og vejledning med det samme. Du kan også lave en aftale om telefonmøde eller et møde på Rådhuset.

Åben Rådgivning
Frontteamet, Børn og Familie
Tønder Rådhus
Wegners Plads 2, 6270

Åben rådgivning kan gives i Børn og Families åbningstid
Mandag – onsdag kl. 8 - 15
Torsdag kl. 8 - 17
Fredag kl. 8 - 14

Tlf. 23 28 41 74