I flere tilfælde vil du kunne opsætte solcelle- og solfangeranlæg helt uden tilladelse. I andre tilfælde vil det kræve en byggetilladelse, landzonetilladelse, dispensation/tilladelse i forhold til lokalplan eller en vurdering af om andre regler er overholdt.

Du skal sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement, lokalplaner, tinglyste deklarationer og andre registreringer på ejendommen.

Hvis du følger anvisningerne på denne side, vil du i nogle tilfælde kunne betjene dig selv uden at skulle igennem kommunens sagsbehandling.

Kræver det en byggetilladelse?

Du skal søge om en byggetilladelse, hvis du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere:

direkte på terræn, fordi anlægget betragtes som en selvstændig konstruktion, jf. BR18 § 2

  • på bygninger, der anvendes til avls- og driftsbygninger og industri- og lagerbygninger
  • på bygninger, der anvendes til erhvervs-og etagebebyggelse
  • der medfører en overskridelse af byggeretten

Hvornår skal du ikke søge om byggetilladelse?

Du skal ikke søge om byggetilladelse, hvis du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere på/ i tagfladen eller bygningsfacaden på et enfamiliehus, sommerhus, rækkehus, udhus. Medmindre byggeretten overskrides.

Der kan dog være servitutter eller lokalplaner, der kræver at der søges en tilladelse.

Er huset fredet eller bevaringsværdigt vil dette også betyde at du skal søge om en tilladelse.

Når anlægget ikke kæver byggetilladelse, skal du selv sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med Bygningsreglement BR18

Kræver det en landzonetilladelse?

Udover byggetilladelse kan dit solanlæg også kræve en landzonetilladelse.
Der kræves landzonetilladelse:

  • hvis anlægget for det første ligger i landzone
  • hvis solanlægget samtidigt etableres som et anlæg på jorden (det vil sige ikke på en bygning).

Det kræver også en landzonetilladelse, hvis du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere:

  • på bygninger, der anvendes til avls- og driftsbygninger og industri- og lagerbygninger
  • på bygninger, der anvendes til erhvervs-og etagebebyggelse
  • der medfører en overskridelse af byggeretten (f.eks. hvis de placeres tæt på skel og højden bliver mere en 2,5 meter)

VVM praksis for solcelle- og solfangeranlæg

Når du søger om et solcelle- og solfangeranlæg til industrielt brug, kræves en VVM anmeldelse.