Stillads- og materialeopstilling

Har du brug for at opstille en container, et stillads eller en lift på vej, fortov, p-plads, torv med videre, skal du søge tilladelse.

Senest to uger før du skal bruge arealet, skal du sende en ansøgning til Tønder Kommune.

Ansøgningen skal indeholde

  • dit navn
  • din adresse
  • dit telefonnummer
  • arbejdets art
  • stedangivelse
  • tidsperioden for opstillingen
  • oplysning om hvem du lejer materiellet hos

Ansøgningen skal du sende til: teknisk@toender.dk eller Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Vej, Park og Arealdrift
Tlf. 74 92 92 92
Email: teknisk@toender.dk