Oplysningerne i BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt forsyningsselskaber og private virksomheder, som for eksempel ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med, at oplysninger i BBR er korrekte. Du kan læse mere om, hvad du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår det skal indberettes, i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

BBR bliver ajourført når:

  • en anmeldelse-/ byggesag afsluttes
  • der modtages nye oplysninger til en ejendom.

Ved ajourføring bliver der automatisk sendt en ny BBR-ejermeddelelse.

Hvis du ønsker en BBR-ejermeddelelse uden en konkret sag, kan du hente den på ois.dk.