Søg om at etablere et sol- og/eller vindenergiprojekt inden den 1. december 2020.

Hvis du ønsker at søge om at etablere et sol- og/eller vindenergiprojekt i Tønder Kommune, har du mulighed for at byde ind til den kommende ansøgningsfrist den 1. december 2020.

I forbindelse med ansøgningen, hvor du skal sende en projektbeskrivelse, skal du også forholde dig til ” Politisk guideline for vedvarende energi i Tønder Kommune”

Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune godkendte den 30. september 2020 ”Politisk guideline for vedvarende energi i Tønder Kommune”, der stiller skarpt på de politiske forventninger i forhold til sol- og vindenergiprojekter.

Den Politiske guideline omhandler de overordnede politiske forventninger til ansøgninger om anlæg for vedvarende energi og opstiller en række vurderingskriterier og dokumentationskrav til projekterne.

Det står centralt i den politiske guideline, at et vedvarende energiprojekt udvikles i samarbejde med borgerne i nærområdet. Derfor er det vigtigt, at der er foretaget et stort forarbejde og stor involvering af lokalsamfundet på ansøgningstidspunktet.

Dokumentationen styrkes jo længere fremme i processen, ansøgeren er på ansøgningstidspunktet.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning er der lagt op til gennemførelsen af to årlige ansøgningsfrister, hvor den første er den 1. december 2020. Den følgende ansøgningsfrist er endnu ikke fastlagt.

Læs den politiske guideline

Ansøgninger sendes til teknisk@toender.dk og skal være modtaget tirsdag den 1. december 2020