Rottehandlingsplan

Udbredelsen af rotter skal bekæmpes. Tønder Kommune har revideret rottehandlingsplanen (2019-22). Planen indeholder kommunens mål for bekæmpelsen af rotter.

Læs Tønder Kommunes rottehandlingsplan

Anmeld rotter

Alle, der konstaterer rotter, skal anmelde rotterne til kommunen. Anmeldelse af rotter i Tønder Kommune skal ske online via selvbetjeningslinket øverst på denne side.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte vores bekæmpelsesfirma Rentokil Initial på tlf. 70 10 27 10.

Rottebekæmpelsen

Den kommunale rottebekæmpelse sker på hverdage mellem kl. 8 - 18.

I weekender og på helligdage foretages der kun rottebekæmpelse ved nye anmeldelser (førstegangsbesøg), og kun på rotteanmeldelser som vedrører rotter indendørs i beboelse, på fødevarevirksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme samt skoler, daginstitutioner, plejecentre, sygehuse og lign. Det er rottebekæmperen, der aftaler og fastsætter tidspunktet for rottebesøget.

Inden for disse tidsrum skal du ikke betale for den kommunale rottebekæmpelse. Ønsker du derimod besøg af rottebekæmperen uden for dette tidspunkt, vil det være for egen regning.
Den kommunale rottebekæmpelse er finansieret af et gebyr, som opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Ejendomme, som har tegnet en privat sikringsordning med en skadedyrsvirksomhed, kan ikke fritages for det kommunale gebyr for rottebekæmpelse.

Herreløse/vilde katte

Er du generet af herreløse/vilde katte kan du kontakte:

Kattens Værn
Mariendalsvej 5
2000 Frederiksberg,
Tlf. 38 88 12 00
E-mail: kv@kattens-vaern.dk

Du skal selv betale udgifterne til at indfange eller aflive katte, fordi det ikke er en kommunal opgave.

Find link til Kattens Værns hjemmeside nederst på siden. 

Andre skadedyr

Har du problemer med muldvarper, mosegrise, bier, hvepse med mere, kan du finde gode råd og bliv vejledt på borger.dk i nedenstående link.

Autoriserede personer eller firmaer bekæmper skadedyr. Du skal selv betale for at bruge en skadedyrsbekæmper, fordi det ikke er en kommunal opgave.