Affald og genbrug

På Tønder Forsynings hjemmeside kan du blandt andet finde oplysninger om genbrugspladser, affaldsgebyrer samt sortering og afhentning af dit affald.

Som borger har du pligt til at sortere dit affald og benytte dig af de ordninger, kommunen har fastlagt. Du kan læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit husholdningsaffald i regulativet.

Se Regulativet for husholdningsaffald

I affaldsplanen kan du læse om de planer kommunen har for affaldsområdet og hvilke emner, vi vil tage op i de kommende år.

Se Tønder Kommunes affaldsplan

Bliv klogere på affald