Affald og genbrug

På Tønder Forsynings hjemmeside kan du blandt andet finde oplysninger om genbrugspladser, affaldsgebyrer samt sortering og afhentning af dit affald.

Der kommer ændringer i 2023
Du skal fremover have plads til tre affalds-/genbrugsbeholdere af 240 liter ved din ejendom. I løbet af foråret 2023 ruller Tønder Forsyning nye affaldsbeholdere ud til alle ejendomme i Tønder Kommune.

Det betyder måske også, at du har behov for en anden sortering i køkkenet.

Når du får den nye beholder vil alt plast samt mad- og drikkekartoner skulle i den nye beholder med lilla låg.

Den eksisterende genbrugsbeholder får nyt okkergult låg. Beholderen er stadig opdelt som nu, men forskellen er, at der fremover ikke skal plast i denne beholder.

Affaldsbeholderen med madaffald og restaffald ændres ikke.

Som borger har du pligt til at sortere dit affald og benytte dig af de ordninger, kommunen har fastlagt. Du kan læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit husholdningsaffald i regulativet.

Se Regulativet for husholdningsaffald

I affaldsplanen kan du læse om de planer kommunen har for affaldsområdet og hvilke emner, vi vil tage op i de kommende år.

Se Tønder Kommunes affaldsplan

Bliv klogere på affald