Projektet udvikles i et samarbejde mellem Tønder Kommune og lokale, regionale, nationale, internationale interessenter og samarbejdspartnere.

Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder fungerer som støtteforening for projekt Zeppelin Tønder, og yder støtte med historiske oplysninger, information, sparring og inspiration. Desuden indgår Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder i arbejdet i den politiske styregruppe for projekt Zeppelin Tønder.

Tønder Kommune samarbejder med Naturstyrelsen om formidling og rekreative muligheder i Soldaterskoven. Det sker dels i forhold til det fremtidige oplevelses- og formidlingscenter omkring Zeppelin Basen dels i forhold til den bynære skovrejsning mellem Soldaterskoven og Tønder By.

Projektet har indledt et bredt samarbejde med en række nationale og internationale faginteressenter og –eksperter inden for blandt andet luftfart med flyteknologisk udvikling og grøn energi, krigshistorie, kulturforståelse og verdenskulturarv omkring fredelig sameksistens og den stedbundne verdensarv med marsken og Vadehavet. 

Projektet samarbejder endvidere med nationale videncentre og institutter om udvikling af et forsknings- og læringsmiljø, der skal sætte udviklende og nyskabende rammer og indhold for oplevelse og formidling i centret.

Den videre konceptudvikling og forretningsudvikling udvikles i et strategisk samarbejde med Jyllands-Postens Fond. 

Projektet koordineres samlet af projektlederen i dialog og samarbejde med interessenter, samarbejdspartnerne samt nationale og internationale eksperter. 

Strategisk partnerskab

Jyllands-Postens Fond samarbejder om projektet som strategisk partner. Samarbejdet skal resultere i en konceptudviklings- og forretningsplan, som danner grundlag for det videre arbejde med at skabe rammer og økonomi for et oplevelses- og formidlingscenter i international klasse.