”Udviklingsplanen - Én fælles retning for Rømø 2025" er blevet til med inddragelse af mange lokale kræfter. Resultatet er en meget ambitiøs plan, der sætter retningen for de kommende års indsats med at udvikle den populære vadehavsø til et endnu mere attraktivt sted.

Udviklingsplanen beskriver en vision for Rømø baseret på øens DNA: historie, kulturmiljøer, landskab, natur, indbyggere, turisme og erhverv. Bæredygtig helårsturisme er vækstmotoren, der skal drive udviklingen på Rømø.

Med fokus på bæredygtig helårsturisme skabes vækst i turismen hele året. Det fører til flere arbejdspladser både i turismen og i andre brancher og øget bosætning.

Strategien står på fem ben:

  • Styrk identiteten
  • Styrk naturoplevelsen
  • Forskøn ankomsten
  • Styrk bymiljøet
  • Saml kræfterne

Til hver strategi er knyttet et antal konkrete indsatser, som skal understøtte strategierne. Planen indeholder hertil forslag til de første skridt, der kan tages mod virkeliggørelse af visionerne. Flere af disse forslag er allerede ved at blive ført ud i livet.

En følgegruppe arbejder med planens virkeliggørelse.

Udviklingsplanen blev første gang præsenteret for offentligheden på et cafémøde i Havneby onsdag den 28. november 2018.

Bredt samarbejde

Planen er blevet til i et samspil mellem myndigheder, foreninger, organisationer og lokale folk, og interessen for at deltage i arbejdet har været stor. Mange lokale kræfter har været inddraget og bidraget med viden, ideer og forslag til, hvordan den enestående og populære vadehavsø kan blive et endnu mere attraktivt sted at bo, besøge arbejde og drive virksomhed. Planen bygger derfor på et solidt og stærkt lokalt engagement.

Overordnet vision

I planen er der fokus på, hvordan den i forvejen stærke turisme på øen kan udvikles på en bæredygtig måde og være vækstmotor for nye arbejdspladser og øget bosætning.

Planen opstiller en overordnet vision om at styrke og videreudvikle Rømøs herlighedsværdier med naturoplevelser i særklasse, levende bymiljøer, spændende restauranter, cafeer, aktiviteter, boligområder, butikker og virksomheder, der tænker nyt.

Sideløbende med øget vækst på Rømø og i Tønder Kommune skal processen og hele udviklingen frem mod 2025 også skabe opmærksomhed og gøre Rømø til rollemodel - et sted, hvor resten af Danmark henter inspiration.

Udover vision, strategier og konkrete indsatser indeholder planen en stor mængde fakta om Rømø historie, landskab og natur, kulturmiljøer, mennesker, turisme og erhverv.

Du kan læse planen i sin helhed via linket herunder. Du kan også se det materiale, der blev anvendt ved præsentationen på cafémødet i Havneby den 28. november.

Én fælles retning for Rømø 2025

Præsentationsmateriale fra mødet den 25. november 2018

Kommunikationsstrategi og grundfortælling

Rømøs udviklingsplan

Tidligere borgmester Henrik Frandsen fortæller om planerne

Webinar borgermøde Rømø

Videoptagelse fra det virtuelle borgermøde

Materiale fra det virtuelle borgemøde den 2. marts 2021