Denne plan er Tønder Kommunes bud på en byrums- og klimatilpasningsplan i Tønder Midtby, som rammen for udviklingen af byens pladser og gader, og skal være med til at løse problemer med stigende regnmængder. Planen skal synliggøre Tønder Midtbys potentialer og ønsker for midtbyens udseende og skal være med til at styrke byens identitet som en kulturhistorisk handelsby på kanten af marsken.

Planen sætter fokus på hvor der kan skabes pladsdannelser, styrkes forbindelser og styrke de kulturhistoriske elementer som midtbyen indeholder. Planen giver fokus på klimatilpasningen af byens gader og trafikken igennem midtbyen.

Byrums- og klimatilpasningsplan for Tønder Midtby