Organiseringen omkring Tøndermarsk Initiativet

Organiseringen omkring Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er bl.a. organiseret med:

 • Partnerskabsgruppe
 • Rådgivende styregruppe
 • Projektsekretariat

Tøndermarsk Initiativets rådgivende styregruppe består af 14 medlemmer. Borgmesteren varetager formandsposten i den rådgivende styregruppe og Realdanias filantropidirektør varetager næstformandsposten.

Den Rådgivende styregruppes sammensætning

 • Borgmester Jørgen Popp Petersen, Tønder Kommune (formand)
 • Filantropidirektør Nina Kovsted Helk, Realdania (næstformand)
 • Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg
 • Finn Hansen, formand for Højer Lokalråd
 • Arkitekt Niels Friis, A.P. Møller Fonden
 • Bo Kjelkvist, formand for Tønder Erhvervsråd
 • Janne Liburd, formand for Nationalpark Vadehavet
 • Schackenborg Fonden
 • Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen
 • Flemming Nielsen, Direktør for Den Danske Naturfond
 • Preben Linnet, Formand Tønder Forsyning
 • Martin Iversen, Formand Rømø-Tønder Turistforening
 • Destination Development Manager Julie Hermansen, Tøndermarsk Initiativet

Bisiddere i den rådgivende styregruppe er

 • Kommunaldirektør Lars Møldrup, Tønder Kommune
 • Direktør Keld I. Hansen, Tønder Kommune
 • Programchef Stine Lea Jacobi, Realdania

Den rådgivende styregruppes opgaver er blandt andet:

 • At rådgive initiativet og drøfte fælles dagsorden og fælles målsætninger for initiativet og øvrige projekter.
 • At igangsætte og koordinere handlinger, der understøtter den fælles dagsorden og medvirker til at realisere målsætningerne i initiativet.

Partnerskabsgruppen

Partnerskabsgruppen består af repræsentanter for initiativets finansierende parter

De har blandt andet til opgave, at

 • fastlægge kommissorium og de overordnede retningslinjer for styring af initiativet, herunder faser, årsplaner, tidsplaner og økonomi samt instruere projektledelsen og udstikke retningslinjer for projektets gennemførelse og tilknytte nødvendige rådgivere til projektet
 • fastlægge sagsgange
 • løse konflikter mellem parterne og i forhold til projektets operationelle gennemførelse, såfremt projektledelsen ikke kan løse en konflikt
 • godkende udbudsstrategier, prækvalifikationer, dommerkomitéer og valg i rådgiver / entreprenør mv. i forbindelse konkurrencer
 • godkende initiativets organisering, herunder rådgivere
 • godkende valg af projekter til realisering
 • godkende retningslinjer for rådgivernes arbejde.

Partnerskabsaftale

Sekretariatet

Sekretariatet refererer til partnerskabsgruppen og har ansvaret for Initiativets gennemførelse ud fra partnerskabsgruppens anvisninger.

Sekretariatets opgaver er blandt andet:

 • At fastlægge retningslinjer for delprojektet, herunder faser, aktiviteter, kvalitet og disponering af økonomi inden for den afsatte budget- og tidsmæssige ramme.
 • At forberede og indstille prækvalifikationer, udbudsstrategier, konkurrencer samt projekter til realisering

Sekretariatet

Keld I. Hansen Direktør
Telefon 40 86 49 88
Julie Bjerre Hermansen Destination Development Manager
Telefon 23 99 81 81
Maria Lottrup Projektkoordinator
Telefon 40 45 29 93
Signe Pedersen Projektkoordinator
Telefon 40 41 43 02