For at Tøndermarsken får udnyttet sit potentiale som kyst- og naturdestination, bliver der arbejdet med nye ruter og stier og dermed bedre adgang til oplevelser i marsken for både den brede kyst- og naturturist og den mere garvede vandreturist.

Der er etableret en 54 km lang vandrerute i Tøndermarsken – Marskstien - og indtil videre otte mindre stisløjfer.

Støttepunkter med lokale fortællinger

For at styrke oplevelsen af Tøndermarsken etableres der også en række støttepunkter, der formidler den lokale fortælling det pågældende sted, og oplevelser i lokalområdet.

Det drejer sig blandt andet om:

Højer Mølle som adgangspunkt til Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet

Højer Mølle er et adgangspunkt for at opleve marskens byer, Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet − her klædes man på med viden og inspiration. "Kom ind, for at komme ud" er et bærende princip. Med afsæt i områdets natur- og kulturhistoriske værdier arbejdes der med signaturhistorier, der skal bidrage til den samlede fortælling om Nationalpark Vadehavet.

To store formidlingsstationer

Der arbejdes også med at opbygge to større formidlingsstationer ved Lægan Pumpestation og ved Vidåslusen. Formidlingsstationerne er som udgangspunkt et ubemandet sted, hvor den besøgende kan søge viden og inspiration til oplevelser i umiddelbar nærhed af formidlingsstationen og i Tøndermarsken.

Små formidlingsstationer

Udover de to store formidlingsstationer er der etableret syv mindre såkaldte formidlingsstationer, der er skilte, der fortæller om det konkrete sted, skiltet er placeret, mulighederne for oplevelser i nærheden og som sender den besøgende videre til Højer Mølle og de store formidlingsstationer.