Vådområdeprojekter

Vådområdeprojekter er støttet af:

EU - Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne
Miljø – og Fødevareministeriet 

Hvorfor vådområder?

Der etableres kvælstof-vådområder mange steder i Danmark i disse år. Formålet er at skabe et bedre vandmiljø. Mange af vores kystområder lider nemlig under for mange næringsstoffer. Det forringer levevilkårene for dyre- og plantelivet, og kan de værste steder medføre iltsvind, som slår det meste liv ihjel.

Nye vådområder i Tønder Kommune fjerner næringsstoffer fra vandet inden det når ud til vadehavet. Det sker, når man hæver vandstanden i ådalene, og vandet får lov at løbe ud over engene. Herved aflejres materiale og næringsstoffer på engene, og samtidig skabes ideelle forhold for en bestemt slags bakterier. Disse bakterier omdanner vandets nitrat til luftformigt kvælstof, som er en naturlig del af atmosfæren. Alle vådområder gennemføres på basis af frivillig medvirken fra lodsejerne og med fuld kompensation for værditab på arealerne. 

Igangværende projekter - Forundersøgelser

Nørring Bæk

Vi gennemfører en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Nørring Bæk. Undersøgelsesområdet er på ca. 42 ha og forundersøgelserne forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Overby Lovrup Grøften

Vi gennemfører en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Overby Lovrup Grøften. Undersøgelsesområdet er på ca. 19 ha og forundersøgelserne forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Ramkærbæk

Vi gennemfører en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse af et vådområdeprojekt ved Overby Lovrup Grøften. Undersøgelsesområdet er på ca. 49 ha og forundersøgelserne forventes afsluttet inden udgangen af 2021.

Ramkærbæk

Igangværende projekter - Realiseringer

Arnå st. 6.100-10.600

Tønder Kommune er i gang med at se på mulighederne for at etablere et kvælstofvådområde på en strækning af Arnå. I samarbejde med lodsejerne undersøges muligheden for at genslynge åen og skabe et permanent vådområde i Arnå-dalen. Projektet er på ca. 93 hektar. I øjeblikket er jordfordelingen i gang, hvis alle lodsejere vil være med kan projektet gennemføres i løbet af en årrække.

Rejsby Å og Kanal

Tønder Kommune er i gang med at se på mulighederne for at etablere et kvælstofvådområde på en strækning af Rejsby Å og Kanal. I samarbejde med lodsejerne undersøges muligheden for at skabe et permanent vådområde. Projektområdet er på ca. 37 hektar. I øjeblikket er jordfordelingen i gang, hvis alle lodsejere vil være med kan projektet gennemføres i løbet af en årrække.

Mere information om vådområdeprojekter finder du på miljøstyrelsens hjemmeside under vandprojekter

eller kontakt miljømedarbejder i Tønder Kommune Simon Fly-Petersen – sbp2@toender.dk

Kontakt

Simon Fly-Petersen Miljømedarbejder
Afdeling Natur og Vandløb
Telefon 74 92 80 29