Skoleskak 2022

Skolernes Skakdag - hjernens motionsdag er en ”tænksom pendant” til den mere kendte Skolernes Motionsdag. Der er sket meget siden Knud Den Store (konge i Danmark i 1018-35) bragte skakspillet til Danmark fra Rom, for i årets udgave dystes bl.a. i alternative discipliner som ”Pistol-skak”, ”ACTION-skak” og det nye ”Venskabs-skak”, hvor spillerne lærer nye sider af hinanden at kende.


En undersøgelse fra Dansk Skoleskak viser, at skoler med skoleskak oplever op til 30% færre konflikter, en 40% roligere skole og at 30% af eleverne får nye sociale bånd gennem spilbaseret læring med skoleskak på skoleskemaet. Undersøgelsen fra Dansk Skoleskak ses via Skoleskak.dk/dokumentation og #mindresnakmereskoleskak.


Laue Hansen Ravn, skoleskakansvarlig på Skærbæk Distriktsskole i Tønder, siger:
- Vi deltager i Skolernes Skakdag, fordi det giver eleverne mulighed for at træne fordybelse og vedholdenhed. Skoleskak bidrager til et roligt undervisningsmiljø og skaber gode relationer mellem eleverne på kryds og tværs.


Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag 2024 arrangeres af skoler landet over i samarbejde med Dansk Skoleskak, Spar Nord Fonden, og i Tønder Borgmester Laurids Rudebecks Mindefond.


FAKTA:

Dansk Skoleskak hjælper børn og unge med at spille hjernen stærk og udvikle sig fagligt, socialt og mentalt via skoleskak. Dansk Skoleskak er startet i 1960 af skoleledere, -lærere og -elever. Dansk Skoleskak har den nationale kompetence inden for skoleskak og rådgiver kommuner og skoler i at anvende skoleskak som systematisk læringsmetode bl.a. via de evidensbaserede læringsprogrammer: