Danmark er et cykelland, og Dansk Kyst- og Naturturisme vurderer, at der er stort potentiale i at udvikle den danske cykelturisme.

Derfor vil Dansk Kyst- og Naturturisme med inspiration fra Belgien, Holland, Tyskland og Schweiz gøre op med den traditionelle skiltning af ruter der går fra A til B. I stedet vil man med projektet 'Bedre vilkår for cykelturismen' skabe en ny og mere cykelvenlig infrastruktur via et netværk af knudepunkter.

"Vi kender konceptet med cykelknudepunkter fra fx Holland og Tyskland, men vi skal finde ud af, hvordan et knudepunktsnetværk fungerer mest optimalt i Danmark - altså et proof of concept. Demonstrationsforløbet er derfor en form for living lab, hvor vi skal tilpasse og forbedre konceptet - og ikke mindst visualisere det, så vi er bedst muligt forberedte, når det skal udrulles i hele landet," fortæller Mette Rohde Böwadt, der er projektchef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Tønder Kommune egner sig fantastisk godt til cykelturisme, mener Bo Jessen, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget.